Kommentar

New Public Management må ut

Fra stoppeklokke og skjemaer til tid og tillit.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

«Jeg har gått fra fagperson til produksjonsarbeider. Det er viktigst å foreta flest mulig vedtak. Det skal være 8,5 vedtak per dag. I møtene presenteres tall, ikke fag»

Sitatet kommer fra Lars Erik Eide, som er tillitsvalgt i Nav, men det kunne like gjerne kommet fra andre deler av offentlig sektor.

Rundt om i Norge møter jeg altfor mange fagfolk i det offentlige som ikke synes de får gjort jobben sin skikkelig: Sykepleiere og helsefagarbeidere som må gå fra forvirrede og ensomme demente fordi stoppeklokka forteller dem at nye oppgaver venter.

Barnevernsansatte som må droppe samtaler med utsatte barn, fordi bunken med andre saker – andre skjebner – er så høy.

Fengselsbetjenter som må låse syke fanger inn på cella i stedet for å tilby dem aktiviteter, fordi det er for få på jobb.

Lærere som ikke får fulgt opp dem de vet strever med både bokstaver og konflikter i hjemmet, fordi de er alene i klasserommet og må bruke ettermiddagen på dokumentasjon og rapportering.

Historiene ligner på hverandre.

De opplever seg tvunget inn i en arbeidshverdag hvor de måles i detalj på produksjon, ikke på hvordan de hjelper andre mennesker.

De har for lite tid. For knappe ressurser.

Det gir dårlig trivsel, høyt sykefravær og lavere effektivitet. Men enda viktigere: Det gir dårligere tjenester for alle dem som trenger velferd og trygghet levert av fellesskapet.

Det er kritisk. Det går ut over sårbare mennesker. Det svekker tilliten til velferdssamfunnet.

Vi skal være stolte av velferdssamfunnet vårt, det står seg godt i sammenligning med de aller fleste landene i verden. Men altfor mange mennesker som møter det offentlige, opplever å møte veggen. De føler seg små i møte med storsamfunnets tjenere.

De møter regler som ikke passer dem, og informasjon de ikke forstår. Ikke fordi de ansatte vil det slik, men fordi de ansatte er bundet på hender og føtter.

Noe er galt i offentlig sektor, og tiden er kommet for å si: Vi må bytte ut «New Public Management» med en tillitsreform – en styring av offentlig sektor bygget på nærhet til brukerne, respekt for fagfolk og involvering av de ansatte.

Arbeiderpartiet har gjennomført mange reformer av offentlig sektor, Mange av dem har gitt bedre og mer effektive tjenester, nye selskaper, som Telenor, og mer fornøyde brukere. Men noe gikk galt på veien.

For mye har endt opp som en tvangstrøye i mange deler av offentlig sektor.

For ofte har også Arbeiderpartiet falt for fristelsen til å regulere i detalj, stille nye krav og lovfeste enda flere rettigheter som gjør rommet for fagfolk mindre.

Under skiftende regjeringer har det å styre etter mål blitt til en detaljert målstyring som ikke tjener noen. Den utviklingen må snus.

Derfor inviterer jeg arbeidstakerorganisasjonene og organisasjoner som representerer brukerne – de som har skoene på – til et samarbeid frem mot 2021, der vi fyller «tillitsreform» med konkret innhold.

Høyreregjeringens oppskrift for styring av offentlig sektor kjenner vi nå: Knappe budsjetter og flate kutt, privatisering av velferden, sentralisering fra bygd til by og en ovenfra-og-ned-holdning, der verken ansatte eller partene i arbeidslivet tas med på råd når store beslutninger skal tas.

De såkalte ABE-kuttene som kutter likt overalt, fortjener ikke navnet «reform». Den har ledet til at deler av offentlig sektor – som kriminalomsorgen og domstolene – nå driver uforsvarlig.

Professor Victor Normann, med bakgrunn fra Høyre, sa noe klokt under LO Stats konferanse på Gol i forrige uke: «Man kutter i finansieringen av det som er velferdsstatens tjenester og ansvar, med ostehøvelkutt. Det kan man ikke fortsette med. Det er en feig strategi.»

Til Fri Fagbevegelse sa han at velferdsstaten som vi kjenner den står i fare om ikke kursen legges om.

Vi vil legge om kursen. Det sosialdemokratiske svaret skal bygge på tillit, samarbeid og involvering. Vi skal stille klare krav til hvordan offentlige virksomheter bruker fellesskapets midler, men vi får mer igjen for pengene dersom det offentlige er gullstandarden i arbeidslivet.

En bedre arbeidshverdag for de ansatte gir større fleksibilitet og mulighet til å gi brukerne det de virkelig trenger. Derfor må vi gi fagfolk mer tid og tillit.

De som har tettest kontakt med brukerne, må få mer myndighet, de må ha reell ytringsfrihet, og de må tas med på råd. Vi må redusere rapportering, papirarbeid og kontroll så det virkelig monner, og få tilbake administrative ansatte som kan ta unna en del av rapporteringen.

Vi må ta i bruk digital teknologi på en måte som avlaster fagfolk, ikke legger stein til byrden.

Også i Sverige og Danmark er de sosialdemokratiske partiene i gang med å rydde opp i offentlig sektor basert på nærhet til brukerne, respekt for fagfolk og involvering av de ansatte. Å gjøre det samme i Norge – på nasjonalt nivå og for hele velferdstaten – blir en viktig oppgave for en Arbeiderpartiledet regjering etter 2021.

Mer fra: Kommentar