Komisk kunnskapsunderskudd

Komiker Tusvik, det ble ikke akkurat 12 rette i ditt innlegg. Faktasjekk er nyttig.

Kjære komiker Tusvik.

Tusen takk for at du engasjerer deg i det viktige spørsmålet om gruvedrift i Norge. Vi tar for gitt at innlegget ditt var alvorlig ment og vil derfor gjerne hjelpe til med noen oppklaringer.

Gruvedrift er en direkte konsekvens av ditt og mitt daglige forbruk av metaller og mineraler. Vi i norsk gruvebransje heier på så mye gjenvinning som mulig, og når vi må utvinne noe fra naturen så må det gjøres med beste teknologi og lavest mulig fotavtrykk. Alle gruver jeg har jobbet på i Norge ligger i front i verden.

Les kommentaren: Tenk globalt, gi F lokalt 

Nussir skaper ikke vrede i Finnmark, slik du skriver.

Gjennom demokratiske og grundige prosesser har Nussir fått bred tilslutning for sitt prosjekt i kommunen, i fylket og nå sist i hovedstaden. Tre ordførere valgt av folket i Kvalsund har gjennom 12 år stått på for å få etablert gruveindustri i hjemkommunen der de er godt kjent med fordeler og ulemper ved gruvedrift.

Så folk flest som har satt seg inn i saken lokalt har IKKE blitt utsatt for at sentrale politikere har «gått bak ryggen deres».

Repparfjorden vil fortsatt være frisk under og etter deponering av gruveavgang (ikke drit som du skriver).

All kunnskapsinnhenting og erfaring fra tilsvarende deponering andre steder viser det. Du roter når du sier at det var deponering i Repparfjorden på 30-tallet, men du har helt rett i at «Finnmark er vant med gruvedrift» (siden 1800-tallet), og at mange «søringer ikke vet en skitt om det».

Det ble ikke «dumpet gift» i fjorden på 70 tallet, fisken ble ikke «grønn» og det finnes ingen som helst dokumentasjon på «merkelig lungesykdom hos rein».

Dette er bare spinn, og det er kjipt at du formidler dette uten å sjekke fakta. Nussir har ikke «lovet å dumpe gruveslam», men vi har i en 10 år lang prosess med utallige utredninger og åpne høringer søkt om og fått tillatelse til deponering av gruveavgang i et område som er opptil 90 meter dypt (ikke 60 som du skriver).

Du skriver at «ingen tror på» utredningene og kunnskapsunderlaget.

Seriøst?

Hva tenker du skulle være alternativet til den lange og grundige prosessen vi har vært i gjennom i det norske demokratiske systemet?

Du skriver at vi skal «fly arbeidskraft inn og ut fra utlandet, slik det alltid er».

Jeg vokste opp i et stolt industrisamfunn i Mo i Rana og har jobbet over 30 år i den norske gruvebransjen, først som skiftarbeider og senere som direktør. Ingen av gruvene som jeg har jobbet på i Norge har flydd inn og ut arbeidskraft fra utlandet.

Tvert imot har de bedriftene jeg har jobbet på vært fyrtårn innen norsk industri med stabil arbeidstokk, rekordlavt sykefravær og gode betingelser og arbeidsforhold for de ansatte. Du prøver å sverte en hel bransje med falske påstander. Du sier at «den største jobben for lokalsamfunnet blir å rense fjorden for giftig avfall».

Det eksisterer ikke belegg for et slikt utsagn. Gruveavgang fra flere norske gruver er derimot testet og godkjent for tildekking av forurenset havbunn.

Du skriver at det er et problem at verden trenger kobber. Det hadde vært et virkelig problem dersom det ikke fantes tilgang på kobber til å drive samfunnet vi lever i. Heldigvis er vi begge helt enige i at kobber får fart på det grønne skiftet.

Uten mer kobber vil det aldri bli noen omlegging til et fossilfritt samfunn.

Du sier at «man må bruke kvikksølv for å utvinne kobber». Etter et helt liv i bransjen har jeg aldri hørt om dette, og det har heller ingen andre. Du påstår at «kvikksølv og en haug andre giftige stoffer vil bli dumpet som svevestøv».

Dette er ikke riktig. Gruveavgangen går ikke i deponiet som svevestøv, og tillatelsen fra Miljødirektoratet tillater ingen spredning av partikler ut av deponiet eller opp mot de øverste vannlagene inne i deponiet.

Du sier du «skal spise denne giftfulle fisken fra en fjord full av gift», men det er altså aldri påvist eller forventet noen målbar forurensning fra deponi til fisk i Repparfjorden.

Du kan trygt spise fisken, hvis du har tid å besøke Kvalsund. Du refererer overlege Arnt Johannesen (nr. 6 på lista til Hammerfest SV) som skal ha uttalt at «utslippet av det meget giftige kreftfremkallende tungmetallet krom alene utgjør 360 tonn».

Dette er ren bløff.

Fakta er at det ikke eksisterer giftig metallisk krom i det hele tatt i avgangen fra Nussir. Det vil ikke lekke ut målbare mengder miljøfarlige tungmetaller i Repparfjorden, og det vil selvfølgelig ikke «sveve ut 800.000 tonn tungmetaller og gift til Golfstrømmen, Barentshavet og Russland».

Du skriver at politiker Nillas hevder at «hele området er kalvingsland. Hvis det er gruvedrift der, får ikke reinen kalver». Driften skjer på et industriområde ved sjøen som ikke er reindriftsareal, malmen hentes ut under jorden og deponi er i sjø. Din påstand henger overhodet ikke sammen med fakta.

Så komiker Tusvik – det ble ikke akkurat 12 rette i ditt innlegg. Fakta-sjekk er nyttig. Jeg håper likevel at du ikke gir opp ditt engasjement, og jeg tar gjerne en kaffeprat med deg sørpå over temaet i din overskrift: «Å tenke (både) globalt og (ikke) gi fan lokalt».