Kollektivtrafikk – enkelt og billig

Venstre vil at det skal være både enkelt og billig å reise kollektivt. Derfor har vi de siste 10 årene kjempet for et stadig bedre kollektivtilbud i Oslo og Akershus samtidig som vi har villet holde prisene nede. Det har vi lykkes med.

Innlegget er skrevet i samarbeid med Guri Melby, gruppeleder for Venstre i Oslo, og Ola Elvestuen, stortingsrepresentant for Venstre

 

Bedre tilbud og lave priser har medført at antall kollektivreiser i Oslo og Akershus har økt med over femti prosent de siste ti åra. Samtidig koster et månedskort i Oslo i 2017 mindre enn det gjorde i 2007, da Venstre sørget for at prisene ble satt betydelig ned. Vi har gjort jobben med å prioritere økt kollektivtilbud og lave priser både i Stortinget, i bystyret i Oslo og i fylkestinget i Akershus.

I statsbudsjettet for 2016 sikret Venstre 20 % rabatt på månedskort for de reisende hos NSB i hele landet, utenom storbyområdene, og i statsbudsjettet for 2017 fikk vi på plass en tilsvarende ordning for togtrafikken i storbyområdene med en betydelig overføring til kollektivtrafikk i storbyene, og Venstre mener at dette statlige bidraget også må komme kundene til gode og brukes til å holde billettprisene nede.

De statlige overføringene til kollektivtrafikken i Oslo og Akershus er nå oppe i over 450 millioner kroner i året.

Avtalen mellom Ruter og NSB, god kostnadskontroll og høyere billettinntekter enn forventet har medført at Ruter går med overskudd. I 2016 var dette på 180 millioner. Tilsvarende kan forventes i 2017. Takket være både økte billettinntekter og økte statlige overføringer finnes det allerede økonomisk handlingsrom hos Ruter til at det avtalte bidraget til Oslopakke 3 fra de kollektivreisende, kan løses uten at de reisende tar hele regninga i form av ytterligere prisøkninger.

I juni i år fremmet Venstre forslag i fylkesutvalget i Akershus om at dette økte økonomiske handlingsrommet skulle brukes både til å kjøre flere busser, trikker og baner, fase utt fossil energi i kollektivtrafikken, og til å holde prisøkningene nede. Vårt forslag fikk dessverre bare støtte fra SV.

Det er bra at også byrådet i Oslo nå (endelig) vil prioritere å holde kollektivprisene nede. Forslaget hadde hatt større troverdighet hvis det var fremmet i Oslopakke 3-forhandlingene og hadde hatt støtte fra Arbeiderpartiet i Akershus.

I Venstre er vi enige både i Oslo, Akershus og på Stortinget om at kollektivprisene må holdes nede. Vi håper også de andre partiene kan bli enige på tvers og blir med på å finne løsninger for å holde prisene nede på lang sikt slik at det blir enda mer attraktivt å reise kollektivt.