Knut Henning Thygesen (Rødt) m/ flere lyver om Sovjetunionen

Én opportunist, flere opportunister...

KNUT HENNING THYGESEN m/ FLERE LYVER OM SOVJETUNIONEN 
Thygesen lyver. Eller han veit ikke bedre. Vi veit sannelig ikke hva som er verst.

Klassefienden har klart å få et ord til å klinge dårling i manges ører. Da er det noen som slutter å bruke det, tar avstand fra det, skjems over det - i stedet for på nytt å fylle det med sitt egentlige innhold. Denne holdninga kalles opportunisme: - Hvilken vei blåser vinden i dag mon tro? Tenker jeg rusler etter, jeg!

"Fakta visar än en gång att historien om socialismen som ges ut i den borgerliga pressen till största delen är falsk. Högern har genom press, radio och TV möjlighet att förvirra och förvränga och få stora massor av människor att uppfatta rena lögner som sanning. Speciellt gäller det historiska frågor. Nya historier från högern måste därför antas som falska så länge motsatsen inte är bevisad.

Denna försiktiga attityd är nödvändig. Faktum är att trots att högern känner till de ryska forskarrapporterna, fortsätter den att ge ut lögnerna som har lärts ut de senaste 50 åren och som nu är totalt avslöjade. Högern följer sitt historiska arv - en lögn som upprepas gång på gång, blir till slut en sanning."  - Mario Sousa
 
http://www.mariosousa.se/sanningensomkombort.html