Klimakamp er kvinnekamp!

I kamp for kloden og likestilling? Greenpeace står bak parolen «Klimakamp er kvinnekamp». Jeg er glad vi slapp gjennom nåløyet. Det er en god ting, for vi får satt fingeren på noe særs urettferdig.

Greenpeace står bak 8 mars parolen «Klimakamp er kvinnekamp». 

Jeg håper alle organisasjoner som assosierer seg med miljø vil gå bak den! Så har vi den litt skarpere: Knus patriarkatet, ikke kloden» med logoen vår! Gå i 8 mars tog med oss i år!!!! 
Hvorfor «klimakamp er kvinnekamp»? 

Menn eier mer og har dermed større mulighet til å stoppe forurensning, men klimaproblemene går hardere ut over kvinner.
Governing Climate Funds, what will work for women?». I rapporten fremkommer det at når naturkatastrofer inntreffer har kvinner:
  • dårligere tilgang til informasjon fra varslingssystemer enn menn
  • Dårligere finansiell sikkerhet enn menn
  • Dårligere tilgang på nødhjelp enn menn
  • Begrenset tilgang på egnede fasiliteter, som trygge tilfluktsteder og gode nok sanitetsforhold
  • Begrenset tilgang til fond som dekker tap i forbindelse med naturkatastrofer
  • sosiale forventninger til hva som er “passende oppførsel” gir begrensninger på kvinners bevegelsesfrihet, som igjen gjør dem mer sårbare under naturkatastrofer
  • dårligere tilgang på teknologi som kan gjøre tilpasningsarbeid enkleredårligere tilgang til teknologi som bidrar til utslippsreduksjoner

Dette øker kvinners sårbarhet for negative effekter av klimaendringer og naturkatastrofer enn hos menn.

Er ikke dette så urettferdig at det må løftes? Bli med å løfte banneret for kvinner i kamp! Og se gjennom fingrene med begrepene «kamp» og «kvinner». Om du ser rødt fordi det ikke står det mer politisk korrekte  «likestilling», så husk at det er en kamp for kvinner, mot et system, ikke mot menn! 

Det største problemet med patriarkatet er ideen om patriarkens rett, (og menn generelt sin rett) til å ta for seg av alle tilgjengelige ressurser. Den ideen har ført oss til en selvdestruktiv forbrukskulturen. Den ultimate forbrukskatastrofen er klimaendringene. Den vestlige verdens økende forbruksvekst finansiert på gjeld, og produsert av underbetalte arbeidere viser det desperate behovet for mennesker som tar ansvar, ikke følger ordre.

«Knus pateriarkatet, ikke kloden!»