Illustrasjonsfoto: Roy Storvik

Kjører over drosjesjåførene

Vi ser det på flere felt den siste tida, hvordan regjeringen lukker ørene for dem som har skoene på, og trumfer gjennom egen politikk.

«Viktige skritt mot morgendagens mobilitet». Kundene i fokus. Regjeringens egne ord om hva de vil gjøre med drosjenæringen ligner de mest pompøse, abstrakte reklametekstene. Det er tomme slagord som får deg til å ane at du bør se etter det som står med liten skrift under.

Regjeringen ønsker å oppheve grensen for antall drosjeløyver som er tillatt i byene. Slik kan det komme flere aktører til på lovlig vis, håper regjeringen. De har helt sikkert hatt delingsøkonomi og Uber i tankene, men å tro at hardere konkurranse, selv om den er lovlig, er svaret på drosjenæringens utfordringer, er naivt. Særlig i storbyene har det over lengre tid vært ropt om hjelp, blant annet fra drosjenæringen selv. I Oslo har det vært rapportert om svært varierende priser, dårlig kundebehandling og enda verre arbeidsforhold. Å rekruttere gode sjåfører som vil jobbe lange vakter for dårlig lønn er en selvsagt utfordring.

Det er fint at regjeringen vil gripe inn, men det er høyst alvorlig at de gjør drosjenæringen til en lekeplass for et ideologisk eksperiment. Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) hevder at regjeringen har hørt på innspill fra bransjen etter at de sendte ut forslag til endringer på høring. De kan ikke ha hørt godt etter. Når rop om mer regulering blir møtt med det stikk motsatte, er det med god grunn at Norges Taxiforbund har steilet. Ønsket er å gi et bedre tilbud til kundene. Men regjeringen har hoppet bukk over det faktum at bedre arbeidsforhold for drosjesjåførene faktisk er til kundenes beste. Norges Taxiforbund har understreket at det vil bli enda større forskjeller i både pris og kvalitet med regjeringens frislipp. De tror dessuten det vil komme flere useriøse aktører på banen.

Vi ser det på flere felt den siste tida, hvordan regjeringen lukker ørene for dem som har skoene på, og trumfer gjennom egen politikk. Det er bare å slutte seg til uttalelsen til Norges Taxiforbund: «Det svekker tilliten til politikken når regjeringen overkjører fagkunnskap og viktige høringsuttalelser».