Kjersti Ericsson 75 år

18. januar 2019

KJERSTI ERICSSON 75 ÅR

På denne dag fyller Kjersti Ericsson 75 år. Psykolog, kriminolog, forfatter og revolusjonær. Politikk & poesi, sier vi bare. De to P'ene. Og vi gratulerer!

"Fotnoter i rødt er Kjersti Ericssons første diktsamling. Mange av diktene bygger på en tilfeldig setning i en avis eller en bok. De forsøker å fange det de tørre ordene egentlig forteller om; nå fram til en sans som er sløvet av den daglige dosen massemord og sultedød." (Aschehoug 1968)