Kjære Snorre Valen, Fidel Castro var ingen tyrann!

Du burde ha visst bedre om Fidel Castro!

«En tyrann er død» er ditt innlegg på Twitter (26.11). Som aktiv politiker i SV og styremedlem i Cubaforeningen i Norge ble jeg i forbindelse med Fidel Castros bortgang veldig sjokkert over ditt innlegg på Twitter, Snorre Valen. Til og med folk på høyresiden klarte å holde en penere språkbruk! Jeg vet ikke akkurat hvor mye kunnskap du har om latin-amerikansk historie, men det er tydelig klart at du fortest mulig burde få en innføring i kontinentets og Cubas historie.

Selvfølgelig har Fidel Castro i likhet med andre ledere verden over både sider som skal roses og sider som skal kritiseres. Det er riktig at det finnes eksempler på at menneskerettigheter har blitt brutt på Cuba , og at Fidel har stått bak kritikkverdige  ting. Det kan jeg som en stor beundrer av Fidel selv være enig i. Men det betyr ikke at merkelappen «tyrann» er rettmessig fortjent. Nå for øyeblikket sørger en hel nasjon over bortgangen til Fidel Castro. Han var en leder som er dypt respektert og anerkjent som en helt over store deler av verden, spesielt i Latin-Amerika av vanlige folk flest, og spesielt folk fra sosiale bevegelser. Fidel var den eneste som ikke dro til Washington for å be eller tigge om penger. Den første som forsvarte sin revolusjon og det cubanske folkets interesser framfor USAs utbyttende politikk. Det er dypt respektløst og et hån mot det cubanske folk, og folk i hele det globale Sør, å avfeie Fidel Castro som en «tyrann».

Fidel hadde alltid troen på sitt folks evne og kraft til å forsvare sin revolusjon og selvstendighet . Fidel Castro er død og historien har vist oss at det cubanske folket er revolusjonære og aldri vil akseptere å bli et protektorat igjen. Til tross for alle de angrepene USA har påført og fremdeles påfører Cuba, først og fremst gjennom blokaden som fremdeles er den største hindringen for landets nasjonale utvikling, klarte Cuba under Fidels  ledelse å oppnå mål som resten av verden fremdeles beundrer . Spesielt innenfor helse, utdanning og sosiale rettigheter som ligger på et nivå som er helt unikt i latin-amerikansk forstand.  Millioner av cubanere som en gang var bortglemt og levde uverdige liv er de som i dag står stolt oppreist i fremste rekker over hele Cuba og tar siste farvel med sin revolusjonsleder. Med revolusjonen har de endelig fått makten til å kunne påvirke det landet de lever i, og følelsen av å være en verdig borger uansett hva deres bakgrunn måtte være sitter trygt hos hver enkelt. Analfabetismen og rasismen er utryddet, helse og utdanningssystemet er på verdensnivå og ikke et eneste barn bor lengre på gata. Mannen som sto i fremste rekke for revolusjonen som oppnådde alt dette var så visst ingen «tyrann»! 

Bare under perioden 1961 til 2006 under Fidels presidentstyre arbeidet over 200 000 cubanske helsearbeidere i verdens mest fattige land. Dette humanitære bidraget opprettholdt Cuba til og med gjennom spesialperioden på 1990-tallet når Sovjetunionen kollapset, som medførte alvorlig økonomisk krise på Cuba. Med Fidel Castro i spissen opprettholdt Cuba med entusiasme gjennom hele spesialperioden dette humanitære arbeidet fordi solidariteten er en av revolusjonens viktigste bærebjelker. Revolusjonære Cuba er og vil alltid være et land som deler det de har med andre, ikke det de har til overs. Fidel Castro sto i spissen for å skape dette samfunnet. Denne mannen kaller jeg ikke for en «tyrann»!

Du som aktivt har støttet bombingen av Libya og vært en støttespiller for regimet i Kiev etter et CIA-ledet militærkupp burde være den siste som bruker et begrep som «tyrann» om Fidel Castro.