Kjære Jonas Gahr Støre

Norsk klimapolitikk har hittil famlet seg frem. Det departementet som fremover skulle ivareta den er nå fratatt all reell makt.

Innlegget er skrevet sammen med 
Otto M. Martens og 
Gro Nylander. Besteforeldrenes klimaaksjon

Du fremstår i dag som den norske politiker som har størst mulighet til å få gehør for en intensivert klimapolitikk. Du nyter stor respekt hos velgerne og våre folkevalgte, så vel som hos næringslivs-organisasjoner for både arbeidstakere og arbeidsgivere. I boken «I bevegelse» er du i klimakapittelet inne på at kjernen i saken er økonomiens virkemåte. I dag råder kortsiktighet framfor erkjennelsen av at også markedet trues av at vi tærer på miljø- og ressursgrunnlaget nettopp for økonomien. Politikernes oppgave blir da å gjenvinne styringen. Vi har forventninger til at du påtar deg den lederrollen som kreves.

Mange ble skuffet da du tilsynelatende ga etter for overmakten i spørsmålet om fortsatt høy investeringstakt i olje og gass. Vi erkjenner imidlertid at «politikk er det muliges kunst». Vi håper du holder fast på dine erklærte ambisjoner om virkningsfulle klimatiltak. At du til tross for manøvrering via omveier styrer mot et overordnet mål. Tiden går, og fristen for å holde temperaturstigningen under to grader er i ferd med å løpe ut.

Vi er medlemmer av BKA - Besteforeldrenes klimaaksjon. Den er partipolitisk uavhengig og tilsluttet nettverket Concerned Grandparents Worldwide. Undertegnede ønsker å støtte deg som ansvarlig og nytenkende statsmann.

Vi forventer at du bidrar sterkt til kursendring i visjon og strategi. Vi tror at du er en av de få som kan klare å gjennomføre konkrete politiske tiltak som fremmer et meningsfullt arbeidsliv gjennom styring av offentlige og private investeringer.

Vi mener at du gjennom en slik politikk samtidig kan sikre vekst i livskvalitet og - sist men ikke minst - en ansvarlig ressursbruk som tar vare på kloden for våre barnebarn. Det finnes ingen planet B!

Innlegget er publisert i Dagsavisen Fremtiden tirsdag 25. november