Kjære Arbeiderpartiet

Vi har bak oss et valg som ga et resultat langt under pari for Arbeiderpartiet . For Miljøpartiet De Grønne var resultatet positivt, men ikke godt nok. Valget ga oss fire nye år med Siv og Erna, fire nye år med tapte muligheter.

Allerede tidlig våren 2017 la Arbeiderpartiet opp sin valgkampstrategi.  Nemlig: selge inn en virkelighetsbeskrivelse av Norge som en jammerdal med massearbeidsledighet rett rundt neste sving. Samt å appellere  til en oljeindustri som trenger ny giv. Forsmådde oljearbeidere skulle hentes i hopetall fra høyresiden og heller stemme AP.


Hår i suppa
Arbeiderpartiet  lovet videre tut og kjør med norsk oljeutvinning,  tut og kjør med videre utslipp og de appellerte til strukturkonservative stemmer ved å fri til SP og Krf som samarbeidspartner . 
I en slik strategi var De Grønne hår i suppa. Derfor tok AP tidlig en avgjørelse om å nasjonalt ta avstand fra samarbeidet med MDG og SV i Oslo. De  tonet også ned saker som klima og miljø i valgkampen.  Derfor lovet Støre at De Grønne skulle holdes utenfor regjeringskontorene og samarbeidet i Oslo ble benyttet som et skrekkeksempel og ikke ideal. 
Strategien feilet.


AP ødelegger
Velgerne kjente seg ikke igjen i beskrivelsen av Norge som en jammerdal og AP fremsto ikke som en samlende faktor på rød-grønn side.  AP klarte også å bidra til å ødelegge for MDGs muligheter til å komme seg over sperregrensa gjennom sin kontante nedsnakking og latterliggjøring av MDG gjennom valgkampen.
Så Kjære Arbeiderpartiet, dersom dere ønsker å fortsette på samme vis inn mot neste valg vil AP fortsette å stupe i oppslutning og de borgerlige vil befeste sin maktposisjon.
Samlende
Arbeiderpartiet må ta et linjevalg og igjen bli en samlende faktor på rødgrønn side.
Det betyr å holde frem og være stolt av samarbeidet man har hatt med De Grønne i Oslo. Det betyr en ny kurs innenfor klima, miljø og sosial rettferdighet. Det betyr å droppe flørtingen med strukturkonservative krefter og igjen fremstå som et progressivt parti med røtter i den stolte arbeiderbevegelsen.


Oljesvarte sosialdemokrater
De Grønne er og blir et blokkuavhengig parti. Nettopp fordi de politiske blokkene er en utdatert og gammeldags måte å dele inn norsk politikk på.  Når AP og Høyre fremstår like som to dråper vann er det for MDG hipp som happ hvem vi samarbeider med.  
Men vi har som politisk mål å kaste ytterste høyre ut av Regjeringskontorene og vi ønsker inderlig et Arbeiderparti som er mer sosialt og grønt enn dagens.  For den grønne bevegelsen har mye til felles med venstresiden.  Sosialdemokrater og Grønne går historisk godt overens i andre europeiske land. I Norge forkludres et slikt samarbeid med at Norge dessverre, foreløpig, er hjem til Europas mest oljesvarte sosialdemokratiske parti.


Raymond Johansen
Raymond Johansen og Oslo Arbeiderparti viser vei. La dette være fundamentet for hvordan Arbeiderpartiet kan vokse også nasjonalt.  
Så kjære Arbeiderpartiet lukk opp deres dør for Miljøpartiet De Grønne og la oss bygge en ekte rødgrønn allianse imot fremmedfrykt og klimafornektelse.
De Grønne har allerede tatt veivalget. Vi støtter det partiet som kommer oss mest i møte politisk. Det partiet som tør å åpne for en ny kurs for klima og miljø og større sosial rettferdighet. Det partiet håper vi er Arbeiderpartiet. Det er opp til Arbeiderpartiet selv: Skal dere på nasjonalt nivå følge Oslos eksempel og få makt på nytt eller vil dere fortsette den politiske ørkenvandringen  dere startet i valgkampen 2017?