Kina åpner døra for Oslo

Denne uken går en av Kinas største teknologimesser av stabelen i Shanghai med Oslo som æresgjest.

Globalisering har skapt raske endringer og frykt hos mange. Jeg frykter ikke globalisering. Norge har tjent godt på en verden som er tett knyttet sammen. Mens USA truer med proteksjonisme, åpner nå Kina ytterligere opp. Det gir nye muligheter for Oslos gründer-bedrifter. Denne uken går en av Kinas største teknologimesser av stabelen i Shanghai med Oslo som æresgjest. 

Frykter handelskrig og isolasjonisme

Handel og internasjonalt samarbeid skaper gjensidig avhengighet. Det reduserer faren for konflikt og løfter millioner ut av fattigdom. Handel og arbeidsinnvandring har også tjent Norge og Oslo godt. Vi har eksportert varer til en god pris og kjøpt billige produkter tilbake. Som en liten og åpen økonomi har Norge alt å tjene på et forutsigbart internasjonalt samarbeid. Vi bør derfor ønske signalene fra Kina om tettere og mer forpliktende samarbeid velkommen. En åpen dør i Kina gir store muligheter for Oslos næringsliv.

Byene kan løse klimaproblemene

De store driverne for verdens utvikling påvirker også våre rammebetingelser. For første gang bor over halvparten av verdens befolkning i byer. Det samme skjer her hjemme. Oslo er nå en av Europas raskest voksende hovedsteder. Men veksten fører også til økt forurensing. Byene står for hele 70 prosent av verdens klimagassutslipp. Mange land har signert Parisavtalen om kutt i klimagassutslipp, men få evner å følge opp i praksis. Det er i byene flest folk bor, trafikken er størst og forbruket høyest. Derfor er ingen bedre stilt enn byene til å gjøre de mest effektive kuttene i utslippene. London, Paris og Aten har vedtatt å forby dieselbiler. New York pålegger nå eierne av skyskraperne kostbare ENØK-tiltak. I millionbyen Shenzhen, midt i Kinas «Silicon Valley», er det nå over 16 000 elektriske busser. Det er flere busser enn i alle amerikanske storbyer til sammen. Verdens storbyer er nå pådrivere i det internasjonale klimaarbeidet.

Vi deltar i en stille revolusjon

Samtidig pågår det en en stille revolusjon. Digitalisering endrer arbeidslivet i et tempo vi knapt har sett tidligere. I Oslo er det anslått at vi vil miste en tredel av dagens arbeidsplasser de neste årene. Samtidig vil det bli skapt enda flere nye jobber. De byene som leder an i det digitale skifte skaper flest jobber. Derfor sier jeg som Stefan Löven: jeg frykter ikke ny teknologi, jeg frykter gammel teknologi. Denne «revolusjonen» stiller store krav til oss som lokale myndigheter. Hvis kommunen ikke greier å levere tjenester som er effektive og brukervennlige, vil folk søke løsninger andre steder. Derfor tar Oslo kommune nå styring i det digitale skiftet. Det åpner også store muligheter for Oslos innovative næringsliv.

Oslo konkurrerer internasjonalt

En tredel av fjorårets sysselsettingsvekst i Norge skjedde i Oslo. Vi er Norges klart sterkeste næringsregion og lokomotivet i fastlandsøkonomien. Dette tjener hele landet. Oslo konkurrerer ikke mot Vestlandet og Midt-Norge. Våre konkurrenter er Gøteborg, Malmø og København – og nå skjerpes konkurransen ytterligere – fra Bangalore, Shanghai og San Fransisco.

Gjennom vårt internasjonale bysamarbeid vil jeg gjøre mitt til at Oslos næringsliv blir kjent utenfor Norges grenser. Interessen er økende fordi vi kan skilte med høy kompetanse og omstillingsdyktige bedrifter. Myndighetene i Shanghai har lagt merke til det som nå skjer i Oslo innenfor klimapolitikken og Smart by. Denne uken er Oslo kommune og en rekke bedrifter fra byens voksende Start Up-miljø, invitert til Kinas største teknologimesse i nettopp Shanghai. Dette gir en unik mulighet for Oslobedrifter til å knytte kontakter og gjøre forretninger. Som byrådsleder leder jeg delegasjonen og vil gjenoppta by-til-bysamarbeidet med Shanghai, som har ligget brakk i åtte år.

Oslo er en liten by sammenliknet med Kinas millionbyer, men er stor nok til å prøve ut nye løsninger som så kan skaleres opp andre steder. Dette frister næringslivet i Shanghai til å se nærmere på Oslos gründermiljø og næringsliv. Den muligheten griper vi nå.