Kampen for Sykehus-Norge

Tapte liv - helsebyråkratene feller ingen tårer - milliarder inn håver

KAMPEN FOR SYKEHUS-NORGE

Januardagen kald – til Hamar de kjører

Aktivister fra alle Sør-Øst-Norges hjørner

Sykehusrøverne besøker

Helseforetaket Sør-Øst

 Aker – Gaustad hånd i hånd

Gigantslott i Helsebyråkratenes ånd

 Pasienter stykkevis på samlebånd

Ullevål belyses – på sikt legges øde ?

På fulle styrker mikrofonene gløder

Demonstrantene klapper og hører

Paroler – plakater i vinden seg rører

Helseprofitørenes ører er døve

Høie vil heller ikke høre

Forandringspsykose – Sentraliseringsmani

Tapte liv – feller ingen tårer – milliarder inn håver

Prestisje – kameraderi – utmattelseskriger  

Dagen kommer når folket våkner

Helseforetakene i fritt fall svever

Byråkratene faller fra maktens tinde

I køen på NAV en dag blir å finne

Nedlagte sykehus vekkes til live

Ullevål – Aker med resten skal leve

Bli med i kampen for ditt og mitt liv

Gunn Pound