KALDE FØTTER

I Stortingets spørretime 6. februar ble Erna grillet angående skyhøye strømregninger. Hva vil hun gjøre for å hjelpe folk på lavbudsjett? Svaret er: Ingenting. Men neimen om hun vil beskyldes for ikke å bry seg om «de fattige.» Vet hun hvem vi er tro, og hvor mange? 

Den dyre strømmen skyldes høye kullpriser, CO2- og el-avgift, påslag, en snøfattig fjorvinter pluss den varme sommeren. Kull? Er ikke vannkrafta ren energi? Nødvendigvis ikke. Når vi varmer opp huset, slår på lyset, koker kaffe, tapper vi ofte forurensende og dyrekjøpt kraft fra nettet fordi vannkrafta, som inntil 90-tallet var et fellesgode, ble overgitt. Siden har denne virksomheta vært markedsstyrt. Det handler om å selge mest mulig ut av landet til høyest mulig pris. Deretter kjøpes oftest kostbar og forurensende kraft tilbake, og det betaler vi for. El-avgift er en statlig form for ekstraskatt, som i Ernas regjeringstid har økt med 36%. Og påslag?

Før behøvde ingen å få panikk pga langvarig sol og regnfattige perioder. De, som ikke husker tida da regninger på strøm var forutsigbare og til å leve med, blir år for år indoktrinert med myten om værets virkning på pris. I tillegg ble nettet skilt ut på 90-tallet slik at strømleverandører i etterkant har kunnet melke forbrukerne fra to jur. Når det snakkes om å legge kostbare kabler, som kanskje ikke en gang behøves, blir kundene belastet. Vi finansierer tvangsinstallering av smartmålere i alle norske hjem og andre planer som vedtas uten vårt samtykke. Det er vi som betaler bøtene strømleverandørene pådrar seg samt reparasjoner, som helt eller delvis skyldes menneskelig klimakluss, noe vi sannsynligvis får merke mer av.Det snakkes mye om strømpriser, men lite om nettleie; en særdeles plagsom nisse og et belastende drass. Ingen strøm i kontaktene uten at nett-drifta er betalt. Verre vil det bli hvis ikke «Nei til EU» vinner fram med sitt søksmål mot staten, representert ved stasministeren. «Avståelsen av suverenitet til EU i sak etter sak, nå sist til EUs energibyrå ACER, er grunnlovsstridig», hevder organisasjonen. Jeg undres stadig på hvor mye råderett norske politikere egentlig har, over f eks strømforsyninga vår, og hvorfor den på død og liv skal avhendes helt. AP, som plutselig henger seg på opposisjonens bekymring for hvordan det vil gå med lavtlønte, minstepensjonister, uførtrygda i vinterlandet Norge, stemte ja til Acer og full overstyring av kraftmarkedet.Utviklinga, som skaper nye husmenn, går sin gang, og ingen politiske partier har så langt fremmet brukbare løsninger. Dessverre mangler alle sammenhengende syn. Det burde vært en menneskerett å ha minst et oppvarmet rom når kulda gnager. Denne vinteren har føttene vært kalde bokstavelig som symbolsk. Beslutningstakerne må sørge for at alle har et minimum av strøm til forutsigbar pris, ellers går det sosialdemokratiske prosjektet vårt dukken. Det gjør meg fly forbanna at det er mulig å spekulere seg til milliardær på en nasjonal ressurs og et strømmarked som flår dem med minst. Ingen ubemidlede menn får konene sine kidnappa. Jeg håper selvsagt at Hagen får hustruen hel tilbake.