Julen de gråter

Fylletårer - barnetårer - i stillheten lider - ingen inngriper

JULEN DE GRÅTER

Bombene hviner

Volden – de skriker

Balansen på miner

Fylletårer – barnetårer

Julen de gråter

I stillheten lider

For mange unnviker

Og ingen inn griper

Jo – rusen inn griper

Gråten som stilner

Blant stjernene hviler

I en verden der englene smiler

Gunn Pound

Haugenstua