Julekort fra Amnesty International

Vi gjentar Kvinnefrontens oppfordring: - Meld deg ut av Amnesty!

NEOCON GANGSTER ORGANIZATION

NGO'er er ikke hva NGO'er en gang var. Forkortelsen pleide å stå for Non-Governmental Organization, ikke-statlig organisasjon. Etter som åra går mener vi utlegninga i overskriften her er mer presis. Amnesty International er ett eksempel på NGO der USAs ledelse og/eller andre gangsterbander har kjøpt seg inn for å bruke organisasjonen til egne formål. Dette kalles noe misvisende for "soft power". Vi gjentar Kvinnefrontens oppfordring fra i fjor: 
- Meld deg ut av Amnesty! Og vi gjengir denne julehilsenen fra Salil Shetty:

CHRISTMAS CARD FROM MADE MAN SHETTY

I am Shetty. I am man.
You are woman. Yes, you can!
serve your master. Back and front.
Protest order? No, you don't!

I am high caste. I am rich.
You are just one angry bitch.
Lennon said it: You are nigger.
I is made for somethin' bigger.

Merry Xmas, woman, to ya.
Happy New Year: Then we'll do ya.

http://kvinnefronten.no/meld-deg-ut-av-amnesty/

Ola Bog sitt bilde.


.