Jordbruksoppgjøret

Jordbruksoppgjøret

JORDBRUKSOPPGJØRET

Presten skrøt av åkeren som bonden og Vårherre hadde laget sammen.
«Du skulle sett åssen det så ut her da han holdt på aleine,» sa bonden.

foto: jarud