Jodalarmen går – hvordan skal vi få unge kvinner til å høre?

Samtidig som forskere slår alarm om jodmangel, fortsetter unge kvinner å kutte i den viktigste kilden til jod; nemlig meieriprodukter.

I en undersøkelse gjennomført for Opplysningskontoret for Meieriprodukter sier hele 15 prosent av kvinner i alderen 18–29 at de har redusert forbruket av melk de siste 12 måneder. Årsaken er at de har hørt noe negativt om melk enten fra venner, i tradisjonelle medier eller sosiale medier. Ytterligere 15 prosent sier at de vurderer å redusere forbruket av samme grunn. Dette tilsvarer til sammen 123.000 kvinner.

Akutt behov for tiltak

Dette er alvorlig ettersom det er få kilder til jod i det norske kostholdet. Mer enn 60 prosent av inntaket av kalsium og jod i kosten kommer fra melk og andre meieriprodukter. Fisk bidrar med cirka 20 prosent. Nasjonalt råd for ernæring lanserte i 2016 en rapport om jodstatus i Norge. Den viste at jodinntaket var urovekkende lavt i deler av befolkningen, spesielt i sårbare grupper som kvinner i fertil alder, gravide, ammende og små barn. Rådet selv brukte uttrykte «akutt behov for tiltak» for å sikre god nok jodstatus i disse gruppene.

En ny studie av jodinntak blant gravide og ammende kvinner i Oslo-området fra OsloMet viser at hele åtte av ti gravide får i seg for lite. Forskning indikerer at selv mild og moderat jodmangel potensielt kan ha negative konsekvenser for hjernens utvikling hos barn. For oss voksne er jod viktig for stoffskiftet og energiomsetningen.

Fram til 1950-tallet var jodmangel svært utbredt i Norge, noe som blant annet førte til struma, men etter at man begynte å gi kyrne jodberiket fôr ble melk en viktig kilde til jod. Problemene forsvant. Da struma ikke lenger var et problem, forsvant også fokuset på jod i kostholdet. Fram til nå.

Bli med på dugnad!

I 2017 konkretiserte myndighetene kostrådet om daglig inntak av magre meieriprodukter. I forklaringen til kostrådet står det: «Med et daglig inntak av magre meieriprodukter menes tre porsjoner. For å dekke jodinntaket bør minst to av disse være melk, syrnet melk eller yoghurt.» Vi vil gjerne invitere myndigheter, ernæringsrådgivere, helsepersonell og andre som jobber med kosthold med på en dugnad for å få ut dette rådet til folk flest. Tre om dagen bør bli like innarbeidet som fem om dagen.