FORTJENER BEDRE: Barna våre fortjener barnehageansatte med kompetanse, mener kronikkforfatterne.

«Jeg vil jobbe i barnehage»

Burde man ikke som ansatt i barnehagen ha relevant kunnskap om å jobbe med barns medvirkning, utvikling, lek, læring og omsorg?

Sykefraværstall fra kommuner og fylkeskommuner i 2016 og 2017 viser at barnehageyrket har langt høyere sykefravær enn andre yrkesgrupper. Det betyr i praksis at vikarer må inn. Har ikke vikaren erfaring med barnehagen og dens innhold vil dette medføre at verdifull tid blir brukt til veiledning og oppfølging. Ansvaret faller til slutt på pedagogisk leder, som ikke nødvendigvis er tilgjengelig på avdeling hele dagen.

Vi er en gruppe deltidsstudenter fra barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold, med egne erfaringer fra praksis og totalt sett mange års erfaring med jobb i barnehage, som stiller spørsmål rundt kravene til dem som ønsker å jobbe i barnehagen.

I rammeplan for barnehagen 2017 står det at et kompetent pedagogisk personale er en forutsetning for et barnehagetilbud av god kvalitet. Det forutsettes derfor at barnehageeieren vektlegger de ansattes faglige og pedagogiske vurderinger i sin styring.

Hvordan kan en barnehageeier vektlegge alles faglige og pedagogiske vurderinger i sin styring når vi etter samtale med forskjellige bemanningsbyråer har fått inntrykk av at de kan sette inn hvem som helst som vikar i en barnehage, da det kun stilles krav om en tilfredsstillende politiattest og at personen «har et indre ønske om å jobbe med barn». Hvor blir det da av de pedagogiske forutsetningene rammeplanen krever for et godt barnehagetilbud? Burde man ikke som ansatt i barnehagen ha relevant kunnskap om å jobbe med barns medvirkning, utvikling, lek, læring og omsorg?

Flere av oss har erfaring med å skaffe arbeid gjennom de forskjellige bemanningsbyråene, og vi sitter igjen med oppfatningen at det er lett å få jobb i barnehage. Selv om barnehagene kan velge i etterkant om vikaren kan brukes igjen, kan det ofte bli sendt ukvalifiserte personer til barnehager rundt om. Dette kan medføre ustabilitet for de ansatte, da de må bruke tiden sin til opplæring og oppfølging av vikaren. Med bemanningen barnehager har per i dag, er dette tid vi helst skulle brukt sammen med barna. Nye vikarer som kommer inn i barnehagen kan også føre til ustabilitet og usikkerhet hos både barn og foreldre. Barna trenger faste og trygge rammer, samt trygge menneskerelasjoner.

I en barnehage er det vesentlig at de voksne er til stede for barna og virkelig ønsker å jobbe med barn. Ved for eksempel sykdom i personalgruppa er man avhengig av at vikarene ønsker å bidra til en meningsfylt og trygg hverdag for barna. Det er flere barnehager som velger ikke å bruke bemanningsbyråer og av egne erfaringer har vi opplevd at barnehager oppsøker egne vikarer eller personer de har et forhold til fra før – før de tar kontakt med et bemanningsbyrå.

For å kunne øke kvaliteten i barnehagene har vi et ønske om at relevant kunnskap om vår profesjon blir synliggjort i møte med bemanningsbyråene. Innholdet kunne vært en generell innføring i barns lek, barnehagens lover, rammeplan og etiske holdninger. Det hadde da kanskje gjort at et bemanningsbyrå ville blitt mer ettertraktet av flere. I prosessen kom vi i kontakt med et bemanningsbyrå som hadde fokus på akkurat dette. Byrået var styrt av utdannede førskolelærere som krevde kursing av sine ansatte før de ble sendt ut til sine kunder. Vi ønsker ikke å slakte bemanningsbyråene da barnehager er avhengige av å få inn vikarer på kort varsel. Blir det større fokus på opplæring av nye ansatte, vil dette hjelpe til å heve profesjonen vår.

Når barna blir levert i barnehagen, leverer du fra deg det mest dyrebare og kjære som er. Da ønsker vi jo at de som tar imot barna sitter på kunnskaper om barn, barns utvikling, lek og læring. Hvem vil vel ansette for eksempel en rørleggervikar uten kunnskap om faget? Hvorfor skal det da være greit når det gjelder barn? Når det står i barnehageloven at barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær samt gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.

Det vi ønsker er at våre nye kolleger vet at barnehagen er en faglig institusjon som bygger på faglig kompetanse.