Jakten på søvnen

Når foreldre på helsestasjonen får spørsmålet: «Hva har du på hjertet i dag?», er problemer med barnets og egen søvn ofte svaret.

I et innlegg i Dagsavisen under underskriften «Omsorgssvikt i statens regi?», skriver sosialantropolog og pedagog Tonje Jacobsen-Loraas at hun er rystet over boka «Håndbok for helsestasjoner 0-5 år» som nettopp er utgitt. Det som synes å ryste henne viser seg å være en av 58 referanser i det 29 sider lange kapittelet om søvn, altså hva barnelegen Berndt Eckerberg har hevdet om søvn.

Boka ble første gang utgitt i 1989 og er en av flere fagbøker for helsestasjonen, skrevet for helsepersonell. Prinsippene for kunnskapsbasert praksis preger fremstillingen av temaene. I innledningen av søvnkapittelet står det å lese: «Å videreformidle forskning, dele kunnskap og erfaringer samt jevnlig diskutere temaet er hensiktsmessige metoder i kunnskapsbasert praksis». Brukt på denne måten og i en sammenheng er kapittelet ansett som et nyttig grunnlag for diskusjon og læring, både i individuelle konsultasjoner og i grupper på helsestasjonen.

Sannsynligvis har ikke Tonje Jacobsen-Lorås rukket å lese mer enn sitatet hun har gjengitt. På siden etter står det: «Det pågår stadig diskusjoner i media og foreldrefora på nettet om helsepersonell forsøker å tvinge foreldre til å oppføre seg på måter som strider mot deres natur, for å løse barnets søvnvansker. Her må det understrekes at sensitivitet og respekt for hva foreldre selv ønsker er helt grunnleggende i alt arbeid på helsestasjonen».

Annen interessant forskning å referere til er eksempelvis Sivertsen og medarbeideres overraskende funn da de fulgte 1480 nye norske mødre i to år. Forskerne fant at søvnløshet og kort søvnvarighet var vanlig både i og etter graviditeten – hele 41 % av mødrene oppfylte diagnostiske kriterier for søvnløshet to år etter at barnet var født. Hvilke konsekvenser dette kan få for barnet kan man lese mer om i kapittelet.   

Det finnes ingen oppskrift for helsestasjonens veiledning av foreldre om søvn. Helsesøster skal alltid ta utgangspunkt i familien som kommer og deres fremstilling og behov. Det finnes selvsagt ikke en løsning som passer for alle. Det er likevel to grunnleggende prinsipper som gjelder uansett familie: Begrepet søvnvansker benyttes ikke for spedbarn under 6 måneder. Og helsesøstre anbefaler aldri at barn skal ligge og gråte uten noen form for trøst, verken i denne aldersgruppen, eller for eldre barn.

Fruktbar formidling av forskning, praksiserfaring og foreldrenes ønsker kan bidra til at det blir enklere å komme fram til et felles mål.