Ja betyr ja

Når gutter ikke blir holdt ansvarlige for handlingene sine, risikerer vi at mange ufrivillig ender opp som overgripere.

Innlegget er skrevet i samarbeid med Elise Dybvig, Under Arbeid.

«Vi ser ingen sammenheng mellom en sang som oppfordrer til voldtekt og faktiske hendelser», sa produsentene bak russelåta til «The Sopranos 2017». De hadde nemlig lansert en låt med strofer som «skjenker hun så drita, så nei blir til ja», men nektet for at de var ansvarlige for innholdet. Russen som hadde bestilt låten, var også klare på at teksten ikke skulle tas seriøst. Slike svar er gjengangere når mannlige russ blir konfrontert med hvorfor de bestiller låter som mer eller mindre hyller festvoldtekt. «Alle som kjenner oss vet at vi ikke står for disse holdningene», sier de, og fraskriver seg alt ansvar for tankegodset de promoterer.

Tall fra Kripos viser at det ble registrert 14 voldtekter mellom april og juni i fjor, begått mot eller av en person som avsluttet videregående våren 2016. Kripos påpeker at mørketallene kan være store. For de fleste voldtekter skjer på fest, der offer og overgriper kjenner hverandre. I en fersk studie slår i tillegg Kilden Kjønnsforskning fast at rettsvesenet gir mildere straff til hvite, etnisk norske menn enn menn med minoritetsbakgrunn, og anser det som mindre alvorlig å bli voldtatt av en du kjenner på fest enn av en fremmed på gaten. Jevnlig får vi høre tilfeller fra norske domstoler der menns vold og overgrep blir unnskyldt hvis det finnes grunn til å tro at forventningen om sex lå i luften.

Populærkulturen har over lang tid romantisert menn og gutter som ikke tar et nei for et nei, men som kjører på til jenta gir etter. For selv om det er forskjell på en låt og faktiske hendelser, må én gruppe russ ta forholdsregler for å kunne ha det gøy. De passer på å ikke gå alene, ikke drikke for mye, ikke sende signaler som kan feiltolkes av andre. De lever med kunnskapen om at russetiden fører med seg tilfeller av voldtekt og overgrep. De vet også at samfunnet har lettere for å unnskylde en gutts overgrep enn å tro på jentas historie. 

Sex uten samtykke er voldtekt. Det må både gutter og jenter lære. «Ja betyr ja» er en kampanje for å nyansere og tydeliggjøre forskjellen på sex og overgrep slik at alle russ skal ha en trygg russetid. Gjennom artikler og foredrag på skoler jobber vi med å informere om at samtykkende sex krever et entusiastisk «ja» fra begge parter. Har du ikke fått et «ja» har du fått et «nei». Ganske enkelt, ikke sant? I teorien ja, men i praksis er det fremdeles mange som tror alt er greit så lenge den andre personen ikke sier «nei» eller «stopp».   

Oppfatningen om at et overgrep først er et overgrep når hun høyt og tydelig gjør motstand, fører til uvitende overgripere og usikre ofre. Gutter må bli fortalt at sex er å få et fysisk og verbalt «ja» av den andre personen. Et overgrep kan skje når overgriper ikke er klar over at sex uten samtykke faktisk er voldtekt. Det høres så åpenlyst ut, men i virkeligheten er dette ny kunnskap for både unge og voksne mennesker. Men det handler ikke bare om å informere: russen må også bevisstgjøres på hvordan holdninger til kjønn og sex påvirker seksuelle relasjoner. Det er ikke uten grunn mange synes det er mer naturlig å be jenter være forsiktige enn å be gutter ta ansvar.


Rådene myntet på jenter viser hvordan vi som samfunn ikke tørr å plassere ansvaret der det hører hjemme: hos overgriperen, som i de aller fleste tilfeller er gutter. Skal vi unngå overgrep er det helt nødvendig at vi gjør det klart og tydelig at vi forventer at gutter tar ansvar. Å ta ansvar betyr å stå opp mot et mannsideal som mener at gutter er så fanget av sexdriften sin at de mangler både empati og selvbeherskelse. Det betyr å anerkjenne at en aldri har «rett» på sex, uansett om en er sammen med personen eller tolker det som om hun er interessert. Skulle en bli usikker på om den andre personen virkelig vil ha sex, er det å spørre det beste en kan gjøre. For når gutter verken blir ansvarliggjort handlingene sine, eller bevisstgjort på at du alltid må forsikre deg om at den andre personen har lyst til å ha sex, risikerer vi at mange ufrivillig ender opp som overgripere.

Målet er at alle får en bekymringsfri russetid, men for at det skal skje, må ikke én gruppes «ironiske» feiring gå på bekostning av andres sikkerhet.

Bilde: SKAM-skuespillerene 
Marlon Valdés Langeland (Jonas), Ina Svenningdal (Chris) og Carl Martin Eggesbø (Eskild) støtter Ja betyr ja-kampanjen.