Inspirerende om utdanning

God utdanning krever mer enn bistandsoverføringer, skriver utviklingsminister Nikolai Astrup i en kronikk i Dagsavisen 1. mars. Vi er helt enige.

Det skremmende faktum at 250 millioner barn ikke går på skole, viser både utviklingslandenes egne manglende prioriteringer og muligheter. Vi er derfor veldig glade for at utviklingsministeren for en måned siden annonserte at Norge øker bidraget til Det globale partnerskapet for utdanning (GPE). Det gledelige, som Astrup selv påpeker i kronikken, er at her utgjør giverlandenes bidrag bare 3 prosent, mens mottakerlandene mobiliserer 97 prosent.

Det viser vilje fra utviklingslandene selv til å satse på utdanning. Vi ser det som et utslag av en ny giv for felles målsetninger. Vår utfordring til Astrup er nå å utfordre disse landene til å gjøre utdanningen inkluderende. Mer enn en tredel av barn og unge som ikke går på skolen har nemlig en funksjonsnedsettelse. Slagordet til FNs bærekraftsmål er «ingen skal utelates». Det betyr virkelig en felles forpliktelse.

Utviklingsministeren besøkte nylig Nepal. Dette fjellandet har gjennom flere lover og politiske vedtak gått foran som et godt eksempel på hvordan funksjonshemmede kan inkluderes i samfunnet. Blant annet med gratis utdanning og helsetjenester, tilgang på arbeid og tiltak mot diskriminering. Vi håper utviklingsministeren lar seg inspirere til videre innsats for dem aller nederst på rangstigen.