Innvandrere må møtes individuelt

Nav må takle et arbeidsliv i stadig omstilling. Nav utrykker i sin omverdensanalyse at de er bekymret for at innvandrere og ungdom skal bli en ny underklasse i det norske samfunnet.

Derfor er karriereprogrammer som gir plass for de som trenger det mest, så utrolig viktig. Telenor Integration er et program for innvandrere med høy utdanning fra land utenfor EU. Dette har gitt 50 høyt utdannede innvandrere en døråpner inn i en kunnskapsbedrift som Telenor. Dersom innvandrere med høy utdanning får relevante jobber, vil også de jobbene som krever mindre utdannelse i større grad være ledige for de med lavere utdannelse.

Et eksempel er Claudia som nylig fikk fast jobb i en finansavdeling i Telenor. Claudia er 32 år og har et langt yrkesliv foran seg. Hun har utdanning innen finans, både fra Colombia og Norge, og det er svært viktig at hennes ressurser brukes på riktig måte. Hun er ikke det eneste talentet vi har oppdaget gjennom dette programmet.

Programmet Telenor Integration kjøres i samarbeid med Nav Integrering Oslo, og jeg vil oppfordre flere kunnskapsbedrifter til å utvikle lignende programmer.

Jeg vil også ta til orde for at man setter innvandrere som et nytt delmål 4 i IA-avtalen når den skal reforhandles i 2018. Dette kan bli en revitalisering av IA-avtalen som er en unik måte å jobbe med det viktige trepartssamarbeidet og innvandrere er en stor gruppe for arbeidslivet å integrere.

Handling skaper holdning.