Ingen tillit til regjeringens klimapolitikk

I går vedtok Stortinget neste års statsbudsjett. Da stilte Miljøpartiet De Grønne et mistillitsforslag mot regjeringen.

Vi mener at regjeringen bryter stortingsflertallets vedtak på klima på to punkter. Punkt én: Regjeringen planlegger å bryte klimamål fastsatt av Stortinget. I 2012 vedtok alle partiene på Stortinget unntatt Frp at Norges klimautslipp i 2020 skulle være på mellom 46,6 og 48,6 millioner tonn CO2. I statsbudsjettet leverer ikke regjeringen noen plan for å etterkomme Stortingets bestilling. De innrømmer at de ikke vil oppfylle målet.

Punkt to: Vi mener at regjeringen bryter klimaloven. Etter påtrykk fra De Grønne vedtok Stortinget en ny klimalov i 2017. Loven pålegger regjeringen å redegjøre for hvordan Norge kan nå sine klimamål og regne ut klimaeffekten av fremlagt budsjett. Dette har regjeringen ikke gjort. Dermed følger ikke regjeringen opp en lov fastsatt av Stortinget. Samtidig legger de frem et budsjett som peker mot at Norge skal kutte bare 11 prosent frem til 2030. Det er skandaløst, når verden som helhet må kutte minst 45 prosent om vi skal unngå farlige klimaendringer.

Vi er lei av at Stortinget vedtar flotte klimamål uten at regjeringen følger dem, og mener at nok er nok. Erna Solberg vet hva som trengs, hun bare gjør det ikke. Hun velger fortsatt skattekutt til de rikeste i stedet for klimakutt for fellesskapet. Dessverre fikk ikke forslaget vårt flertall, og flere av de andre opposisjonspartiene stemte mot. Men vi gir oss ikke i kampen for mennesker og miljø. Vi er den grønne stemmen på Stortinget, og forsetter jobben med å få regjeringen til å følge opp Stortingets klimamål.