Ingen kan erstatte støttesenteret

I Brennpunkt-dokumentaren «Voldtekt» (sendt på NRK1 i oktober) kommer det fram at sjansen for at en voldtektsanmeldelse ender i fellende dom aldri har vært mindre. Dokumentaren forteller oss også hvor lenge en overgrepserfaring sitter i kroppen.

Dette er noe sentrene mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (Smiso-sentrene) og deres brukere har visst lenge.

Utsatte får nesten alltid stressreaksjoner som kan føre til psykiske lidelser hvis man ikke bearbeider opplevelsene. Omkostningene kan bli store både for den enkelte og for samfunnet, i form av utenforskap, frafall og uhelse. For å motvirke dette trengs det gode og tilgjengelige tilbud for voksne som har opplevd overgrep.

Smiso-sentrene finnes i alle fylker, og bidrar til at utsatte får rask og gratis hjelp. Også pårørende kan kontakte sentrene for veiledning. I fjor fikk sentrene 35 % flere henvendelser enn året før, og pågangen har fortsatt. Økt medieoppmerksomhet på overgrep og langsiktig opplysningsarbeid fra sentrene, samarbeidspartnere og myndigheter, har ført til at stadig flere kontakter sentrene. For at vi fortsatt skal kunne ivareta nye brukere på en god måte, må dermed tilskuddet til sentrene økes.

NOVA evaluerte sentrene i 2017 og konkluderte med at Smiso-sentrene gir utsatte hjelp som de ikke får noen andre steder, og er et viktig supplement til de offentlige hjelpetiltakene. En bruker forteller at senteret var første sted som «anerkjente min historie, som ikke fikk meg til å føle skam eller at det var brysomt eller kleint å snakke om». En annen sier at «Ingen kan erstatte støttesenteret».

NOVA-evalueringen slår dessverre også fast at utsatte ikke møter et likeverdig tilbud over hele landet. Det er store forskjeller i størrelsen på sentrene og dette har vedvart over tid. Lav bemanning, ned til to årsverk ved enkelte sentre, begrenser kapasiteten til å ta imot utsatte, og til å gjøre tilbudet bedre kjent.

I forslaget til statsbudsjett for 2019 får Smiso-sentrene en økning i tilskuddsmidler på 2,8 %. Dette er kun en prisjustering fra året før. Med en økning i pågangen til sentrene på 35 %, sier det seg selv at dette tilskuddsnivået ikke bidrar til å oppfylle regjeringens mål om et likeverdig lavterskeltilbud. Skal vi nå målet i Opptrappingsplanen mot vold og overgrep (2017-2021), trengs det en reell satsning.