Ingen har krav på å ikke bli krenket

At det finnes muslimhat i Norge og andre steder er åpenbart. Men holdninger som dette heldigvis lite utbredt hos oss.

Etter det heldigvis mislykkede terrorangrepet i Bærum den 10.08.19 publiserte Dagsavisen den 14.08.19 på debattsidene et innlegg fra Attiq Sohail som jeg må få kommentere i egenskap av styreleder i nettavisen Document.no. I sitt innlegg skriver han følgende:

«Norske muslimer etterlyser en konkret handlingsplan som handlingsplanen om antisemittisme. Vi må ha konkrete tiltak for å redusere den skremmende islamofobien. I mine øyne er et av de viktigste tiltakene å få bukt med nettsider som Resett, Human Rights Service og Document.no. Jeg mener dette er nettsider som daglig nører opp under fordommer og skaper hat»

Vi tar avstand fra vold og terror 

La meg gjøre det helt klart slik at det ikke er den minste tvil: Vi i Document.no tar på det sterkeste avstand fra all vold og terror. Uansett hvem terroristen er, og uansett hvem som er terroristens ofre. Uenighet skal møtes med ord – ikke med vold. En handlingsplan mot antisemittisme er absolutt nødvendig. Jødehat innebærer grov rasisme. HL-senteret har i en spørreundersøkelse funnet at muslimske innvandrere skiller seg ut med flere antisemittiske holdninger og støtter negative påstander om jøder i større grad enn befolkningen (28,9 mot 8,3 prosent).

Lever i et godt land

At det finnes muslimhat i Norge og andre steder er også åpenbart. Men slik jeg ser det, er holdninger som dette heldigvis lite utbredt hos oss. Nordmenn flest er inkluderende og tolerante mot folk med annen bakgrunn enn majoritetsbefolkningen. De som bekjenner seg til islam – uansett om det er sunni, shia eller ahmadiyya – kan praktisere sin religion fritt. De enkelte trossamfunn nyter også godt av betydelige statlige overføringer. Rasisme og undertrykkelse finner du andre steder. Jeg mener slike holdninger trives helt åpenlyst i muslimske land. 

Vi som er så heldige å bo i dette fantastiske landet nyter godt av våre grunnlovfestede rettigheter, som også er nedfelt i Den Europeiske Menneskerettskonvensjon (EMK). En av disse rettigheter er trosfriheten. Du har rett til å slutte deg til den religion du selv ønsker, og du har en like stor rett til å forlate den. Men du har ingen rett til å forlange respekt for den religion du har valgt å slutte deg til.

Ytringsfrihet

For da støter vi an på en annen grunnlovsfestet rettighet – ytringsfriheten. Ingen religion eller ideologi er skjermet fra kritikk. Og ingen tilhenger av en religion eller ideologi har krav på å ikke bli krenket på vegne av sin religion. En handlingsplan mot såkalt «islamofobi» er derfor meningsløst.

Attiq Sohail greier heller ikke å la være å koble Breivik opp mot Document.no når han sier at vi var et av nettstedene han benyttet seg av. Isolert sett er dette riktig. Men vårt kommentarfelt har alltid vært forhåndsmoderert, og upassende kommentarer blir slettet av våre moderatorer.

Etter terrorangrepet på Utøya la vi dessuten ut alle hans kommentarer offentlig. Det var intet der som antydet hva som var i vente. Breivik var aktiv også i kommentarfeltene til bl. a. Aftenposten og VG. Men det er vel ikke like interessant for Attiq Sohail å nevne.