Imperialisme = krig

Imperialisme = krig

IMPERIALISME = KRIG

Spørsmålet er ikke om vi er for eller mot 
bruk av kjemiske våpen i Syria eller andre steder.
Heller ikke om vi er for eller mot kjøpmannen
Donald John Trump, øyelegen Bashar al-Assad 
eller juristen med folkerett som spesiale Vladimir 
Vladimirovitsj Putin. Spørsmålet er om vi er for 
eller mot kapitalismen.

.