Ikke vær så redd, Raymond!

At ordnede soveforhold er et sterkt virkemiddel mot menneskehandel kan det ikke være tvil om.

At ordnede soveforhold er et sterkt virkemiddel mot menneskehandel kan det ikke være tvil om.

Derfor: Nå som selv Frps justisminister har innrømmet at de fattige tilreisende har rett til å oppholde seg i Landet, er det ikke på tide at Raymond Johansen og byrådet i Oslo bryter igjennom og faktisk oppretter en overnatting, slik de tidligere har diskutert internt?

Det tror jeg er en løsning som alle beboerne i Oslos randsoner, det være seg øst, vest, nord eller syd også vil sette stor pris på!