Ikke vær så redd, Raymond!

At ordnede soveforhold er et sterkt virkemiddel mot menneskehandel kan det ikke være tvil om.

Derfor: Nå som selv Frps justisminister har innrømmet at de fattige tilreisende har rett til å oppholde seg i Landet, er det ikke på tide at Raymond Johansen og byrådet i Oslo bryter igjennom og faktisk oppretter en overnatting, slik de tidligere har diskutert internt?

Det tror jeg er en løsning som alle beboerne i Oslos randsoner, være seg øst, vest,  nord eller syd også vil sette stor pris på!

Bjønnulv Evenrud / Folk Er Folk