Ikke til 
ungdommen

Oslo har ikke råd til å ikke prioritere barn og ungdom høyere i budsjettet.

Høyre, med Fabian Stang i spissen, inngikk i tolvte time på et bystyremøte før jul budsjettavtale med Frp som sikret enda flere kutt i byens tilbud til barn og unge for 2014. For å betale for Frps krav, økes låneopptaket til Oslo som allerede har gjeldsutsikter på 75 prosent, uten at man bruker nok pengene for å hindre frafall og bygge flere barnehageplasser som ville økt kommunens inntekter på sikt. Arbeiderpartiets forslag om å investere i barn og unge og dermed kommunens framtidige inntekter ble avvist.

Oslo vokser med rundt 11.000 innbyggere hvert år, og tallet vil øke i årene framover. Med allerede høy gjeld, må de store investeringene brukes på tiltak som vil øke kommunens framtidige inntekter for å unngå store nedskjæringer. Oslo må med dagens inntekter bygge en by som har plass til 100.000 flere, og en allerede høy gjeld tynger framtidens handlingsrom. Under Høyres ledelse har frafallet fra videregående skole utviklet seg på akkurat samme måte som for landet for øvrig, selv om flere fullfører i Oslo fra 2000-kullet enn nasjonalt. Andelen elever som scorer lavest, nivå 1, i regning og engelsk, holder seg urovekkende stabilt. Andelen barn som går i barnehage har holdt seg stabil siden 2008 (85 prosent), mens andelen minoritetsspråklige barn kun deltar 70 prosent. Dette er vesentlige utfordringer for Oslo. Høyrepartiene bruker vannpistol der de burde brukt høytrykksspyler.

Aps forslag ville ikke reddet Oslo på et budsjett, men flere hundre barnehageplasser, bydeler uten tilleggskutt og intensive språktiltak i skolen, vet vi gir raske resultater. Det gamle høyrestyret som i 16 år har sittet ved roret i Oslo, må prioritere kunnskap i skolen og barnehager hardere, men bøyer av i budsjettet hver gang. Barnehageansatte står alene med 18 barn i barnehagen uten råd til å ringe vikar. Lærere bruker for mye tid på å fylle ut skjema og rapporteringer framfor å systematisk og godt følge opp elevene. Bydeler må kutte i barnehagebudsjettene som en direkte følge av budsjettet, selv om kommunens egen revisjon viser at for eksempel bemanningen i Jettegryta barnehage i Søndre Nordstrand går ut over kvaliteten på det pedagogiske innholdet til barna. I tillegg fører budsjettet for neste år til at barnerike bydeler taper penger på grunn av Frps krav til fordelinger av midlene til bydelene.

Oslo har ikke råd til å ikke prioritere barn og ungdom høyere i budsjettet. Et barn uten barnehageplass nå blir ikke den skattebetalende innbyggeren i framtida som sikrer kommunen inntekter til å igjen investere i god kvalitet og kunnskap. Barn og unge er den største garantisten for at vi kan skape den beste skolen og betale for velferden i byen vår.