Olje og energiminister Terje Søviknes vil ha Norge inn i EUs energiunion.

Ikke skap usikkerhet rundt EØS-avtalen

Vi frykter at et nei til tredje energimarkedspakke og Acer kan sette EØS-avtalen i spill.

Vi som bedriftsledere er opptatt av at EU aksepteres som Norges desidert viktigste handelspartner. Nærmere 80 prosent av Norges eksport går til EU.

Vi ser at EØS-avtalen har tjent Norge og norsk næringsliv godt i snart 25 år. Den har gitt små og store bedrifter tilgang til EUs marked på de samme vilkår som våre europeiske konkurrenter.

Vi erkjenner også at Norge er en energistormakt i europeisk sammenheng. Energisektoren – i vid forstand – står for en vesentlig del av arbeidsplassene og størstedelen av vår handelseksport. Dette er også et viktig grunnlag for vekst og utvikling i mange lokalsamfunn. Energisektoren skaper også ringvirkninger for annen eksportrettet næringsvirksomhet.

Nå er det imidlertid skapt stor usikkerhet rundt EØS-avtalen og dermed vårt forhold til EU-markedet. Vi frykter at et nei til tredje energimarkedspakke og Acer kan sette EØS-avtalen i spill. Det vil i så fall skape betydelig usikkerhet for norske bedrifter langt utover de som berøres av selve saken.  

Vi ber om at Stortinget ikke skaper ytterligere usikkerhet om markedsutsiktene for næringslivet i en tid som preges av store og krevende omstillinger. Vi skal blant annet løse klimautfordringene og ønsker å bidra konstruktivt i en europeisk klimadugnad. En slik dugnad må bygge på samarbeid på tvers av landegrenser.

Norge er et lite land med åpen økonomi og stor eksport. Vi er dermed mer avhengig av handel og samarbeid enn de fleste. EØS-avtalen gir den nødvendige forutsigbarheten et utadvendt næringsliv trenger.

Vi som undertegner dette oppropet sier JA til EØS-avtalen, JA til europeisk energisamarbeid og JA til klimadugnaden. Vi forventer at våre øverste politikere gjør det samme!     

 

Dag Arthur Aasbø, direktør, org.- og samf.kontakt, Borregaard Group

Morten Fon, konsernsjef, Jotun AS

Jannicke Hilland, konsernsjef. BKK

Aasmund Erlandsen, managing director, Falck Nutec

Bård Bergfald, daglig leder, Bergfald Miljørådgivere

Jon Halvor Bamle, ass. dir. / teknisk sjef, INOVYN Norge AS

Trygve Egenes, managing director, H. Henriksen AS

Grant Larsen, administrerende direktør, Volmax AS

Carl D Cappelen, eier, Cappelen Holding AS

Knut Barland, konsernsjef, Skagerak Energi AS

Eimund Nygård, konsernsjef, Lyse

Gunnar Moe, CEO/head of mining division LNS, Rana Gruber AS

Trine Stenvold, HR sjef, Nexans Norway AS

Jon Karlsen, CEO, Saint-Gobain Norge

Arve Ulriksen, adm. dir, Mo Industripark

Ketil Skår, daglig leder, VB Rørlegger'n Fauske

Arne Juell, adm. direktør, Bodø Energi AS

Roger Abrahamsen, daglig leder, Ballstad Slip AS

Geir Austigard, CEO, Oglaend System Group

Tore Rasmussen, Konsernsjef/CEO, NorDan

Magne Svendsen, Executive Vice President, Kverneland group After Sales

                                 Managing Director, Kverneland group Operations Norway

Jan Håvard Hatteland, region director, Freja Transport & Logistics AS Norge

 

Gunn Salbuvik, daglig leder, Hotell Refsnes Gods

Bjorn H.Hansson, adm.direktør, NTP Products AS

Thorfinn Hansen, CEO, Infotjenester

Morten Brønstad, direktør/styreleder, Bilbutikk 1

                                 direktør/styreleder, VM gruppen

                                 direktør/styrelder, Askim Mekanidske Verksted AS
                                 direktør/styreleder, Breivik Holding AS

Widar Salbuvik, leder, Moss Industri – og Næringsforening

                             styreleder, Breiangen AS
                             styreleder, Hotell Refsnes Gods

Jan Ivar Ruud, adm.dir., Unger Fabrikker AS

Lars Ø. Andresen, daglig leder, Øvre Eiker Energi AS

Erik Øyno, konsernsjef, Protan AS

Haakon Tronrud, adm.dir., Tronrud Eiendom AS

Cecilie Laeskogen, daglig leder, Sundvolden Hotel

Astrid Green, adm.dir., BOOST Global Innovation AS

Willy Holdahl, dir., GKN Aerospace Norway AS

Andreas Smith-Erichsen, daglig leder, Geilo Holding AS

Fredrik Spanjor, daglig leder, Hønefoss Vaktselskap AS

Tom Isaksen, daglig leder, Brødrene Berntsen AS

Nils Morten Huseby, adm.dir., Institutt for energiteknikk

Merete Hagen, daglig leder, Stil Tekstilservice AS

Nina Torp Høisæter, adm.dir., Aberia Healthcare AS

Maalfrid Brath, konsernsjef, ManpowerGroup

Heine Aardalen, adm.dir., Stolt Bemanning AS

Terje Hellum, eier, Terje Hellum

Odd Tore Finnøy, group CEO/Konsernsjef, Brunvoll AS

Olav Holst-Dyrnes, konsernsjef/CEO, Ekornes ASA

Vibeke Aanning Aarseth, adm.dir., Formfin AS

Halvard Aas, adm. dir./CEO, Aas Mek. Verksted AS

Karl Inge Rekdal, adm.dir/CEO, Sykkylven Stål AS

Sven Erik Moe, adm.dir., Hotelldrift Ålesund AS 

Per Olav Blikås, site manager, Macgregor Norway AS - site Triplex

Jan Emblemsvåg, adm.dir., Midsund Bruk

Jan Roger Bjerkestrand, adm.dir., GC Rieber Oils AS

Kristian Sætre, adm.dir., Ulstein Verft AS

Håvard Sætre, adm.dir., Optimar AS

Harald A. Kalvøy, bedriftseier, H2Ocean AS

Peder R. Myklebust, adm.dir., Maritime Partner AS

Jacob Østerhaab, adm.dir. Stokke AS

Vibecke Bondø, daglig leder, SalmoNor AS

Per A. Løfsnes, daglig leder, Bjørøya AS

Ståle Gjersvold, konsernsjef, TrønderEnergi

Odd Morten Aalberg, Managing Director, MM Karton FollaCell AS

Torbjørn Halland, verksdirektør, Wacker Chemicals Norway AS, Holla Metall 

Julia M. Anthonisen, daglig leder, Athena Seafoods AS

Merete Kristiansen, kommersiell dir., Nord Laks

Erik Osland, CEO, Osland Havbruk AS

Julia Anthonisen, daglig leder, Athena Seafoods AS