Ikke selg barnehagen vår!

Dette er en innstendig oppfordring til byrådet i Oslo fra foreldre i Smedbakken barnehage, om ikke å legge barnehagen vår ut for salg.

Av: Janita Skjortnes, Guri Waalen Borch og 28 andre foreldre i Smedbakken barnehage

Dette er en innstendig oppfordring til byrådet i Oslo fra foreldre ved Smedbakken barnehage, om å ikke legge barnehagen vår ut for salg.

For å si det på engelsk; If it isn`t broken – don`t mend it! Vi er så heldige å ha barna våre i en barnehage hvor det nesten ikke har vært utskiftning av ansatte det siste tiåret. Av de tretten ansatte som er der, har ti jobbet der, i Smedbakken, i 10- 30 år. De øvrige tre har også flere års fartstid i denne barnehagen. Det er en kreativ og engasjerende gjeng, som har skapt et godt miljø både for barna og de voksne i barnehagen. Vi foreldre godt fornøyd med tingenes tilstand der. Vedrørende barnas trivsel er for eksempel scoren i brukerundersøkelsen 5,4.

Som skolebyråden selv har poengtert mange ganger, er gjennomtrekk av ansatte vanlig i de fleste barnehager. Dette er altså ikke tilfelle i Smedbakken barnehage. De fleste politiske partiene er enige i at ”gode fagfolk skaper den gode barnehagen der barn stimuleres til utvikling av sosiale ferdigheter, læring og glede.».. Likevel er ”dyrest i drift” så å si eneste kriterium for å konkurranseutsette eller selge kommunale barnehager- når dere samtidig vet at dette vil si de barnehagene som har flest ansatte med høy ansiennitet, da det er lønn og pensjonsutgifter som står for 80-90 % av utgiftene i en barnehage.

De siste månedene har vi sett skadeverket en slik beslutning kan føre til. I vår barnehage har en pedagogisk leder - som har jobbet i Smedbakken i 20 år – fått ny jobb. Fem ansatte med lang fartstid i denne barnehagen, føler seg tvunget til å gå av med AFP snarlig, for ikke å tape stort pensjonsmessig, ved overføring til nye eiere. I tillegg er det andre som også vurderer å skifte beite. Det betyr at vi – i en barnehage som har hatt stabilt personale i mer enn et tiår – plutselig risikerer å miste halvparten av de ansatte. Dette er ganske dramatisk, både for de barna som fortsetter i barnehagen over sommeren, og de ansatte selv.

Smedbakken barnehage har i mange år hatt et godt rykte langt ut over bydelens grenser. Denne barnehagen burde være et utstillingsvindu for Oslo kommune fordi den har klart det mange ikke klarer; beholde sine ansatte og bygge opp et solid fagmiljø over tid. Sykefraværsprosenten er lav, og barnehagen scorer høyt i brukerundersøkelsen. Det er en skam at den i stedet blir en salderingspost fordi for mange personer med lang ansiennitet på samme sted blir for dyrt for Oslo kommune.

La disse damene som har dedikert så å si hele sitt arbeidsliv til den samme arbeidsplassen, få en verdig avslutning på arbeidslivet. Disse damene burde bli hedret – ikke skvist ut, slik de selv og vi opplever det nå. Fem av damene er over 62 år. Det betyr at det vil bli en naturlig utskiftning av personalet i barnehagen i løpet av de neste fem årene. Driftskostnadene vil da naturlig gå ned i løpet av den perioden, siden det som regel er personer med lav - i alle fall lavere - ansiennitet som kommer inn. Utskiftningen vil også skje gradvis slik at overføring av den formelle og uformelle kulturen i barnehagen vil skje naturlig til de nye som starter. Om halvparten av de ansatte blir skiftet ut samtidig, som det ser ut til å skulle skje nå, vil mye av kulturen og erfaringene som er bygd opp, gå tapt.

Politikere er opptatt av at det skal være god kvalitet i barnehagene. Det er det i vår barnehage. Risikoen ved endringer er slik stor – det skal mye til for at det etter endringene skal bli like bra – eller bedre enn nå. Sjansene er mye større for at kvaliteten skal forringes, og det betraktelig, ettersom et erfarent fagmiljø vil gå tapt.

Dette handler ikke om private barnehager er gode eller ei. Hadde dere kunnet love at betingelser rundt lønn, pensjon og bemanningsnorm beholdes, hadde vi nok gitt vår velsignelse. Da ville barnehagen vår kunne bestå som i dag. Denne lovnaden kan (vil) dere ikke gi – og dere vet like godt som oss, at en privat aktør ikke tar over et tapsprosjekt. Så kostnadene vil måtte kuttes, og da er sjansen stor for at vi mister en stor del av de personene som fyller våre barns dager med glede, trygghet og læring. Og at kommende ansatte blir bare kortere perioder før de vandrer videre til grønnere marker.

Vi bor i Groruddalen, hvor det er ekstra utfordringer sosialt og kulturelt. Det er en stor betryggelse for oss å vite at det er stabile, erfarne og trygge voksne som ”har vært i krigen før”, som har ansvaret for våre barns trivsel, læring og utvikling. La oss og våre barn få lov til å beholde denne tryggheten. Og samtidig få tilbake litt av troen på at politikere kan stå for det de sier de står for.