Ikke plass til Groruddalen på Aker

I innlegg i Dagsavisen torsdag argumenterer Per Medbøe Thorsby godt for hvorfor Oslo øst fortjener et lokalsykehus på Aker. Han peker på at det er store forskjeller i forventet levetid på tvers av byen vår. Aker sykehus vil bli lett tilgjengelig for innbyggerne i Oslo øst.

Men det ser ut som at Thorsby ikke har registrert den mest sentrale innvendingen mot dagens planer: Det blir ikke plass til Groruddalen på Aker etter Helse Sør-Øst/OUS sitt opplegg, fordi bydelene som i dag behandles på Ullevål skal flytte inn på Aker. I første etappe gir planene kun plass til Alna på Aker (2029). Stovner og Grorud skal fortsatt høre til Ahus, og innbyggerne i Bjerke bydel (hvor Aker ligger) skal sogne til det nye stor-sykehuset på Gaustad.

Befolkningen i Oslo øst har lite nytte av at det bygges et lokalsykehus på Aker som ledd i en løsning der det ikke blir plass til Oslo øst innenfor bygrensene. Både Thorsby, og Oslos helsebyråd Tone Tellevik Dahl, som synes å støtte planene, må forklare oss som er innbyggere i Groruddalen hvorfor det nå satses på en løsning som nok en gang nedprioriterer de østlige bydelene og innbyggerne med de dårligste leveutsiktene.

Oslo byråd har i sin høringsuttalelse til HSØs Regional plan plassert Groruddals-bydelene på Aker. Men med kjennskap til HSØ/OUS sine byggeplaner ser man at det ikke går.