Ikke grav opp byen to ganger

LEDER: Det er tydeligvis vanskelig å finne en god løsning på bygging av en ny riksvei 19 gjennom Moss. Men Statens vegvesen har slått fast at det er «Moss kommune som er planmyndighet og som til slutt skal vedta planen for ny riksvei 19». Det er på tide at bystyret påtar seg dette ansvaret.

For ett år siden var daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i Moss. Han fortalte at Statens vegvesen hadde fått friere tøyler i arbeidet med riksvei 19 gjennom Moss. «Et av målene er å unngå at man graver opp byen to ganger», sa statsråden den gang. Seksjonsleder i Statens vegvesen, Elisabeth Bechmann, fulgte opp og uttalte til Dagsavisen at « ... vi er i god dialog med Samferdselsdepartementet om alternative framdriftsplaner, med mål om å korte ned planleggingsfasen mest mulig».

Anne Bramo, som tidligere var gruppeleder for Frp i Moss bystyre, fortalte om viktigheten av å samordne arbeidet med nytt jernbanespor gjennom Moss og bygging av riksvei 19 samtidig. Daværende ordfører i Moss, Tage Pettersen (H), var klar på at beskjeden til departementet må være at riksvei 19 skal gå i tunnel under sentrum. Den politiske holdningen til de lokale politikerne som hører til regjeringspartiene har vært at det må til en samordning ved bygging av riksvei 19 og ny togtrasé. På nettsidene til Statens vegvesen er det slått fast at «Det er Moss kommune som er planmyndighet og som til slutt skal vedta planen for ny riksvei 19».

Men det ser ikke ut til at det lokalpolitikerne som har dette ansvaret. På et møte på Refsnes Gods på torsdag denne uka, sa Elisabeth Bechmann at det er gunstig å gjøre jernbane- og riksvei 19-utbyggingen i hver sin omgang. Det er derfor grunn til å spørre seg om hvor god dialog det faktisk er mellom vegvesenet og departementet.

Uttalelsene om å bygge jernbane og riksvei 19 i to omganger er stikk i strid med departementets uttalelser i fjor sommer, og mot ønskene til sentrale politikere i Moss. Hvis det faktisk er slik at Moss kommune er planmyndighet for riksvei 19-prosjektet, er det på høy tid at bystyret påtar seg dette ansvaret. Lokalpolitikerne må gi klar beskjed om det må bygges en vei i tunnel under byen, og at det holder lenge med å grave opp byen én gang.