Ikke barnefaglig forsvarlig at byråden fortsetter

Denne helga har Høyre hatt landsmøte. På nettsidene deres kan vi lese: "Oslo Høyre har fått resten av landsmøtet med på en ny offensiv og ambisiøs barnehagepolitikk."

"Vi ønsker å løfte kvaliteten ved å styrke etter- og videreutdanningen og utvikle standarder basert på forskning. I tillegg vedtok landsmøtet, etter forslag fra Oslo, å endre barnehage-loven slik at det kan åpnes for mer læring.

- Gode barnehager kan utgjøre en stor forskjell for hvordan barna klarer seg på skolen og senere i livet. Da må vi sørge for at de er av god kvalitet, og gir et strukturert, målrettet tilbud til barna, sier utdanningsbyråd Anniken Hauglie."

Vet Anniken Hauglie i det hele tatt hva kvalitet i barnehagen går ut på? Vet hun at det er relasjonen mellom barn og voksne som er det aller viktigste? Trygghet, stabilitet, forutsigbarhet?

I det virkelige liv overser Hauglie 120 høringsuttalelser om ti barnehager som er foreslått solgt i Oslo, hun overser ansattflukten, barnas tap av omsorgs- og tilknytningspersoner, og påstår at salget ikke vil påvirke barnas barnehagetilbud negativt.

Hun sier altså at foreldrene i disse ti barnehagene ikke vet hva vi snakker om. Vi, som kjenner barna våre, vet hvilke voksne de er knyttet til i barnehagen, kjenner deres personlighet, deres utfordringer. Vi, som henter og leverer barna i barnehagene hver eneste dag. Anniken Hauglie kjenner ikke disse barnehagene, hun kjenner ikke barna eller de ansatte. Hun kjenner imidlertid politikkens mørkeste side: Hestehandler som går ut over de svakeste, og de påfølgende bortforklaringene og tåkeleggingen av situasjonen slik den i virkeligheten er. Overkjøringen av lokaldemokratiet, barnehageloven og foreldreinvolveringen. Overkjøringen av barnas behov, av sårbare barns behov, på tross av ekstensiv kunnskap om hva relasjonsbrudd gjør med de mest sårbare.

I barnehagene som skal selges har allerede flere ansatte sagt opp. Mange flere ser seg om etter andre jobber. I barnehagene som først ble konkurranseutsatt er det påført stor skade- i noen barnehager har de nesten ikke pedagogiske ledere igjen. Likevel presterer Hauglie å påstå i byrådssak 1044/14 at salg av barnehager totalt sett ikke vil gi negative konsekvenser for barna i barnehagen. Hun innrømmer at ansatte vil se seg om etter nye jobber. Påstanden er dermed at relasjonsbrudd ikke gir negative konsekvenser for barn i barnehage. Flere fagfolk med stor barnefaglig tyngde har i flere anledninger i løpet av denne prosessen gjort Hauglie oppmerksom på at tilknytning til positive omsorgspersoner kan skape en buffer mot senere negativ utvikling. Hun har også blitt gjort oppmerksom på at det motsatte- en politikk som medfører at stabile omsorgspersoner forsvinner- er det samme som å innføre risiko.

Det er da man virkelig må lure, tatt i betraktning det barnefaglige aspektet. Er dette en person som har de riktige kvalfikasjoner til å være ansvarlig for barna i barnehagene i Oslo? Jeg mener nei. Anniken Hauglie, jeg mener din tid som barnehagebyråd må opphøre- umiddelbart.