Ideologiske slektninger

En av verdens verste massemordere har trukket til seg næring fra aktører i vårt eget land. Hvorfor er ikke dette klarere i vår kollektive bevissthet?

7. juni i 2008 kommenterte brukeren «Grandescam» på nettstedet Gates of Vienna, oppildnet av et essay hvor framtidig borgerkrig truer et multikulturelt England: «Jeg er allerede i ferd med å anskaffe et håndvåpen og få tak i mannskap til min ‘borgervernsgruppe’ her i Norge.» Gates of Vienna er toneangivende blant de antiislamistiske nettstedene og en av hovedkildene til Anders Behring Breivik, med over nitti referanser i manifestet.

«Gud elsker Frihet og jeg kjemper for det Gud elsker», skrev Grandescam på sin profil. Det latinskinspirerte aliaset, «Måtte jeg bli stor», indikerer lengsel etter storhet. Det gjør også en annen av hans fem kommentarer, fra september 2009:

«… bli med i Opus Dei, de nye Knights Templar, og lær de udødelige tungemålene latin og gresk.» Grandescam synes å være en av Breiviks ideologiske slektninger. Han er en av mange med svært ekstreme ytringer, med ideologisk slagside, fra Norge. Samtidig synes det ideologiske perspektivet tonet ned i den offentlige debatten, og virker nedprioritert i politiets arbeid; kun én dag er satt av fra aktoratets side til etterforskningen som sådan.

Gates of Vienna var og er imidlertid mest kjent i Norge som arena for Breiviks viktigste inspirasjonskilde; Fjordman, Peder Jensen. Det er velkjent at han har vært en flittig skribent der, men ikke hvor høy status og stor autoritet han har hatt.

Edward May driver nettstedet under pseudonymet «Baron Bodissey». Samtidig Google-søk på Bodissey og Gates of Vienna gir i overkant av 40.000 treff. Bodissey erstattet med Fjordman gir nesten 160.000 treff. Fjordman er husvenn, en hedersgjest, ifølge Bodissey fra august i fjor «den beste av oss.» May har lenge delt Jensens tro på at Europa nå går inn i, om ikke allerede er i, en «multikulturell borgerkrig». I oktober 2006 avsluttet han et åpent brev til Fjordman, «The Shape of Things to Come in Europe», med: «På den andre siden venter en væpnet mann i uniform, en mann med sterk vilje, uten betenkninger og skrupler. Han er klar til å handle på et øyeblikks varsel, og med absolutt hensynsløshet.»

Det er skremmende å forestille seg hvordan Breivik tolket dette, spesielt sett i sammenheng med Bodisseys «The Twelfth Viking», en artikkel referert i manifestet: «De hardføre og selvoppholdende Menn fra Nord, alltid klare til å forsvare sine urgamle friheter med en intensitet deres fiender knapt kan fatte.» Men så var det husvennen Jensen. Den 2. mai i fjor publiserte han som Fjordman «Preparing for Ragnarok» på Gates of Vienna. Den beskriver en framtid i krig mot multikulturalismen, og avsluttes med håp om total seier: «Vi må, imidlertid, forsikre oss om at de som har støttet de giftige ideene om multikulturalisme og masseinnvandring av fremmede folk forsvinner med den.»

I juli i fjor la Bodissey ut et opprop til støtte for English Defence League, en ytterliggående antiislamsk organisasjon. Der signerte Fjordman i en slags «hvem er hvem» innen anti-islamistene, sammen med blant andre Paul Weston, formann i British Freedom Party, og Eeyore, redaktøren av den sentrale bloggen Vlad Tepes. Eeyore startet i oktober i fjor innsamlingsaksjon til «dissidenten» Fjordman, den forfulgte Peder Jensen, som i hennes øyne mistet jobben på grunn av sine meninger.

Fjordman var og er en av de fremste, en inspirator for svært mange. Men han er ikke alene som globalt viktig antiislamistisk ideolog i Norge. Bruce Bawer, den amerikanske skribenten som nylig har utgitt boken «The New Quislings», har bodd i Norge i over 10 år. Han rapporterer aktivt om og fra Norge under aliaset «The Observer», som også driver bloggen My point of view. Essayet «The new thousand year Reich» er fra mars i år, og åpner med følgende: «Det Hitler og Nazistene prøvde å oppnå gjennom bruk av gasskammer og konsentrasjonsleire prøver norske kulturmarxister å oppnå gjennom uthengning, propaganda og en tsunami av immigranter fra den tredje verden, importert til Norge forkledd som politiske asylsøkere.»

Dagens kulturmarxister, eller sosialdemokrater og stort sett alle etablerte politikere, er altså gårsdagens nazister. Og hva som bør skje med disse kan man tolke fra et essay i januar i år, «The Quislings in our midst»: «Vidkun Quisling ble brakt til rettferdighet for å ha samarbeidet med en fiendtlig, utenlandsk makt under andre verdenskrig; mitt spørsmål er når forræderne i det norske Stortinget vil bli brakt til rettferdighet?»

Det finnes også andre inspiratorer. Fra Norge opererer brukeren Filippusson på Wikipedia. Inntil han endret aliaset i september i fjor, het han Bellatores, en middelalderkriger, eller tempelridder («bellatores Domini», nevnt i et pavelig skriv fra 1139 hvor Knights Templar ble gitt fri passasje). På Wikipedia er han toppskribenten på artikler som Counterjihad, Vlaams Blok, FPÖ, Fjordman, Stop Islamisation of Norway, Serbian Radical Party, og Pim Fortuyn List. Filippusson/Bellatores er ikke kjent i offentligheten, men Breivik påpekte i sitt manifest hvor viktig slikt arbeid var, under overskriften Battlefield Wikipedia. Han vil nok ha observert den betydelige aktiviteten.

Det trenger ikke å ha vært vanskelig for Anders Behring Breivik å finne inspirasjon og forestille seg som en del av en større bevegelse, også i Norge. En kan regne med at han la merke til norske Grandescam, den som skal bli stor, og så ham skrive om våpen og organisert motstand. Han leste mesteparten av det den lenge betydningsfulle Fjordman har skrevet, og også blitt inspirert nok av den intellektuelle Bruce Bawer til at han nevnes nesten tjue ganger. Breivik var en aktiv bruker av Wikipedia og må ha lagt merke til krigeren, tempelridderen, som redigerte der.

Mye viktig er skrevet og gjort, spesielt i den første tiden etter 22/7. Men etter at den første rapporten kom på Breiviks mentale tilstand, fjernet søkelyset seg fra hans ideologiske inspirasjonskilder. En av verdens verste massemordere har trukket til seg næring fra aktører i vårt eget land; hvorfor er ikke dette klarere i vår kollektive bevissthet?

Og hvem er Grandescam?