Identitetspolitikk eller sak og ideologi?

Torild Skard skriver i Dagsavisen onsdag 20. september om det hun oppfatter som for lav kvinneandel som resultat av høstens valg? Hva er viktigst? Skards utfall går sytingen over sperregrensen en høy gang.

Her har vi altså hatt et valg der forskjellene mellom de etablerte partiene er minimale. Valgmulighetene innenfor politikk for velgerne var altså innenfor en veldig smal korridor.

Men Skard bryr seg altså om kvinneandelen. Det føyer seg inn i en rekke som går flere årtier tilbake. På 1980-tallet var det ingen regjering som turde være «dårligere» enn en annen. Nå er det kvinnelig forsvarsminister som synes å være det fremste på den politisk korrekte moten.

Det er sak og først og fremst politiske idéer som er det viktige.

Et fritt samfunn vil ha ulikheter, og vi må slå fra oss denne tvangstanken om lik fordeling av kjønnene overalt.

La oss heller bry oss om Grunnloven og dette demokratiet vi har, virkelig gir oss frihet.

Denne identitetspolitikken bør skrotes snarest, umiddelbart og omgående!


J.K. Baltzersen er redaktør av Grunnlov og frihet: turtelduer eller erkefiender?

Foto: Erlend Aas/NTB scanpix/SMK