«I am deeply frustrated with the way today’s leaders are doing business»

Diplomatisk samtidshistorie vekker stadig oppmerksomhet i Europa [1]

Våren 2018 var det en utenrikspolitisk diskusjon i Dagsavisen hvor Minda Holm fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) kommenterte en samling artikler om arven etter en av Norges utenriksministre [2]. I artikkelsamlingen demonstrerte akademikere en god del skepsis. Samtidig, i april 2018, uttalte fredsprisvinner Gorbatsjov i et intervju med det russiske nyhetsbyrået Interfax noe lignende: «I am deeply frustrated with the way today’s leaders are doing business» [3].

Dagsavisen stilte spørsmål om hva som definerer effektive utenriksministre. Nina Græger, seniorforsker ved NUPI, svarte følgende: «Jonas Gahr Støre satte nordområdene på kartet, både i Norge og internasjonalt. Thorvald Stoltenberg fikk fart på det norske fredsdiplomatiet. Knut Vollebæk markerte seg positivt blant annet under Norges OSSE-formannskap ...»

I 1998 gjennomførte Vollebæk et viktig norsk besøk til Russland. Det var en god tone mellom norske og russiske deltakere, de signerte en rekke avtaler, også hadde et omfattende kulturprogram. Da kongeparet kom til Bolsjoj-teaterets tsarlosje applauderte alle i salen. Hadde Kongehuset, utenriksminister Vollebæk og daværende norsk ambassadør i Russland, Per Tresselt, kvalitetene som Gorbatsjov og Holm verdsetter? Kanskje. Da var det blant annet mulig ikke bare å tilpasse seg til radikale endringer på verdensarenaen etter Sovjetunionens kollaps, men også å radikalt forandre dem til det beste. Dette er et av de mest imponerende «vertøyene» fra den diplomatiske samtidshistoriekassen.

På bildet: frokost gitt av Kongen 25. mai 1998 ved Moscow Marriott Grand Hotel ©A. Petrov CC BY 3.0

Sitter ved boret, fra venstre til høyre

Rett foran: Kongen, tolk, daværende industri- og idrettsleder Gerhard Heiberg, daværende russisk drivstoff- og energiminister Sergej Generalov

Sidelengs på den høyre siden: daværende olje- og energiminister Marit Arnstad

Med ryggen mot kamera: russisk deltaker, tolk, daværende utenriksminister Knut Vollebæk (med briller); to deltakere med tolk

Sidelengs på den venstre siden: daværende konsernsjef i det russiske oljeselskapet Yukos Mikhail Khodorkovskij (med briller), daværende ambassadør i Russland Per Tresselt (med briller)

Rett foran: daværende næringsminister Lars Sponheim, tolk

Noter

[1] Dans les archives secrètes du Quai d'Orsay. L'engagement de la France dans le monde, 8 mai 1945 – 11 septembre 2001. Paris, l’Iconoclaste, 2017

[2] Holm, M. (2018): «Børge Brende burde vite bedre enn å avvise kunnskapsbasert kritikk som synsing». Nye Meninger – Dagsavisen [Internett]. Tilgjengelig fra:  www.dagsavisen.no/nyemeninger/forskning-vs-synsing-1.1122823 [Nedlasta 11. mai 2018]

[3] Presscenter (10. april 2018) Mikhail Gorbachev: «I am deeply frustrated with the way today’s leaders are doing business». The International Foundation for Socio-Economic and Political Studies (The Gorbachev Foundation) [Internett]. Tilgjengelig fra: www.gorby.ru/en/presscenter/news/show_29845/ [Nedlasta 11. mai 2018]