Hyllest til Aker sykehus venner

Vi trenger Aker nå - for Aker alltid skal bestå

HYLLEST TIL AKER SYKEHUS VENNER

Første mai er dagen lys og grå

På Karl Johan vi står

Aker Venner hyller vi

En kamp så genial

En nesten seier er i havn

Og mange hjerter gleder seg

I Groruds lange dal

 

Kan vi stole på helsebyråkraten Sør-øst ?

Vil de lytte til Groruddølers røst

Blir det spadetak og vedtak før/etter høst ?

Det gikk så treigt med Erikstein

For blir vi klein og brekker bein

Vi trenger Aker nå

For Aker alltid skal bestå

 

Gunn Pound