Hvorfor stemmer så mange blått - jeg stemmer rødt

Vi må sammen skape et samfunn med samhold og solidaritet og si adjø til ego- og grådighetskulturen

HVORFOR STEMMER SÅ MANGE BLÅTT?? – JEG STEMMER RØDT

Hvorfor stemmer så mange blått?  Når du har lest dette tror jeg du skjønner hvorfor jeg stemmer Rødt.

I Klassekampen leser jeg nylig at sykehusene over hele landet må kutte i stillinger og de ansatte må løpe fortere og fortere. En dag orker de ikke å løpe mer og Sykehus-Norge bryter sammen. De ansattes fagforeninger har slått alarm.

Samtidig leser jeg i VG om tall fra Finansdepartementet som viser hvordan fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital fører til flere tusen nullskatteytere. På sikt vil FRP/Høyre-regjeringen avskaffe hele formuesskatten. I 2011 var det registrert 32 milliardærer i det norske skattesystemet og i 2016 var det 58. I 2013 da de fikk regjeringsmakten fjernet de arveavgiften for bl. a å subsidiere milliardærarvingene og for å legge til rette for at millionærer kan avansere til milliardærer.

På sikt fører dette til at fellesskapskassa blir tom og da må du og jeg betale for sykehusopphold og andre offentlige tjenester som vi i dag tar som en selvfølge. Folk flest har ikke råd til dette og likevel stemmer folk flest FRP og Høyre som jobber for et klassedelt helsevesen. De rike kjøper seg friske og vanlige folk og fattigfolka må lege seg selv.

Kuttlisten de Blå-blå med god hjelp fra KRF og Venstre er så uendelig lang og jeg må begrense meg til å nevne noen

Kutt i barnetillegget til enslige uføre

Kutt i bostøtten – fra 1.1.2015 har 23 700 mistet bostøtten

Kutt i særfradraget på selvangivelsen – 49 871 uføre har mistet særfradraget

Kutt til gratis fysioterapi – kronisk syke og folk med varige funksjonsnedsettelser har mistet retten til gratis fysioterapi

Kutt i fri rettshjelp – I 2018-budsjettet har regjeringen foreslått 15 millioner i kutt til fri rettshjelp som for milliardærene kun er dråpe, og som svekker rettssikkerheten til økonomisk vanskeligstilte

Kutt til overgrepsmottakene med 75 millioner

Listen kan gjøres mye lenger. Kun 5 % er født i rikdom og ca. 10 % i fattigdom her i Norge. Vi andre i den store massen har det bra pr. i dag. Men fortsetter kuttene i samme stil vil også vi få merke den kalde høyrevinden.

Med den urettferdigheten og de store forskjellene blir det mye uro, kriminalitet og radikalisering . Jeg er overbevist om at verden blir roligere og snillere hvis vi kan utjevne forskjellene. At alle kan få like muligheter til et godt liv uavhengig av hvem du er født av, om du er født i en familie med rus og vold, om du er født med sykdom/lyte eller med større utfordringer.

Skal vi greie å skape et godt liv for ALLE må vi ha en offentlig pengesterk sektor. For å nå dette målet må vi skape et samfunn med samhold og solidaritet – et samfunn fellesskapskulturen råder. Og vi må si adjø til ego- og grådighetskulturen.

Rødt har skjønt dette, og derfor stemmer jeg Rødt.

Gunn Pound