Hvorfor nei, Moss Frp?

Det er en klar motsetning mellom det Frp gjør i regjering og det de gjør lokalt.

Mot en stemme fra Fremskrittspartiet har Moss formannskap bestemt seg for å bosette 36 flyktninger i 2019. Tre av disse skal være enslige mindreårige over 15 år.

Dette er flyktninger som har fått vedtak om opphold i Norge. Og regjeringens mål er at de skal bosettes i kommuner over hele landet, slik at integreringsprosessen kan starte så tidlig som mulig.

Hvis Moss vegrer seg for å ta imot flyktninger, er det andre kommuner som må ta imot flere.

Det er derfor vanskelig å forstå at Moss Fremskrittsparti fortsatt insisterer på at det ikke skal bosettes flyktninger i Moss. Alexander Leirstein representerer Frp i Moss formannskap, og det var tydelig at han ikke likte seg da han skulle forklare hvorfor partiet ville stemme mot bosetningen. Han viste til at dette var en følelsesladet sak, og han understreket at han også ønsket flyktningene en god tilværelse. Men fremholdt at Moss Frp hadde andre modeller for integreringen enn de øvrige partiene i byen. Han ga ingen forklaring på hvilke andre modeller.

Både May Hansen (SV) og Rødts Eirik Tveiten var fornøyde med at Leirstein framsto som langt mildere enn tidligere Frp-representanter om det samme temaet, men Tveiten utfordret likevel Frp-representanten til å ta skrittet fullt ut, og stemme for den bosetningen som Høyre/Frp-regjeringen anmoder kommunene om, via Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Alexander Leirstein unnlot å svare på denne utfordringen.

Her ligger mye av problemet som stadig flere velgere ser ganske tydelig. Det er en motsetning mellom det Frp gjør i regjering og det de gjør lokalt.

Regjeringen har tatt inn flyktninger som må bosettes i Kommune-Norge. Lokale Frp-ere vil ikke. Regjeringen vedtar flere bomveier. Lokale Frp-ere vil ikke. Regjeringen strammer inn på velferdsgoder, og pålegger nye skatter og avgifter for blant annet frivillig arbeid. Lokale Frp-ere er mot dette.

Regjeringspartiet Frp er tydeligvis i konflikt med sine lokale partiavdelinger. Spørsmålet er hvor lenge velgerne godtar et slik dobbeltspill.

LES OGSÅ: Rivningen av Nyquistbyen skal ikke påvirke antallet flyktninger som bosettes i Moss (DA+)