Hvorfor er det krig i verden?

"Mamma" har skjønt verden slik den er blitt. Viktig kunnskap å formidle til dem som må tåle konsekvensene, og rydde opp i en kriminalisert politisk virkelighet. Dessverre representerer dette den politiske virkeligheten. Det er ingen konspirasjonsteori.

Det er ingen vanlig: "Organisert Kriminalitet", eller Mafia i klassisk forstand. Det er en liten gruppe av verdens aller rikeste som står bak. De kontrollerer de største banker og finansinstitusjoner, og de store børsene (Wall Street).

De korrumperer politikere, ved pengegaver og lobby´ing, til å støtte en ny verdens orden. En: "Verdens regjering", kontrollert av dem selv. Vinner de frem er det slutten på demokrati og folkestyre, fordi de som styrer dette er ikke på valg. De velger seg selv.

Det som kommer istedet er et kommersialisert privatkapitalistisk diktatur, hvor de største multinasjonale private selskapene bestemmer. Og det er dårlig nytt for folk og land over hele verden. Inkludert små og mellomstore nasjonale bedrifter, som vil bli overkjørt av storkapitalen.

Planen for en: "Verdensregjering", er under utførelse. TPP/TISA/TTIP og ISDS er initieringen av denne planen i global målestokk.