Hvordan hjelper man noen tilbake til et helt liv?

Den nedsatte funksjonsevnen skal ikke automatisk få lov til å ta deg ut av arbeidslivet og sende deg til NAV.

Det var bare en liten stein i veien. Men nok til at du og sykkel gikk rett i bakken. Livet ble der og da snudd fullstendig på hodet.

Det skjer hver dag. Små og store hendelser som sender helt friske mennesker inn i en hverdag med nedsatt funksjonsevne. For mange er veien tilbake ufattelig krevende. I verste fall mister du arbeidsevnen og sliter med hverdagens små gjøremål. Du føler du er i ferd med å miste deg selv.

Hvordan klarer vi som samfunn å hjelpe de som forulykkes tilbake til et helt liv? Vi må alltid stille oss akkurat det spørsmålet: For nesten ingen klarer det alene. Du trenger hjelp fra en samlet helsetjeneste, alt fra akuttmedisinsk håndtering i minuttene etter ulykken, rehabilitering, fastlege, kanskje psykolog, fysioterapeut og mange andre.

Når alle ledd i denne lange kjeden lykkes, klarer vi sammen å gi enkeltmennesker muligheten til å vinne livet tilbake. Den nedsatte funksjonsevnen skal ikke automatisk få lov til å ta deg ut av arbeidslivet og sende deg til NAV.

Du skal rehabiliteres tilbake til å fungere på jobb, fungere i familien, fortsatt være en omsorgsperson for dine nærmeste og fortsatt kunne ta del i fritidsaktiviteter.

Tannhjul

Vi i Sunnaasstiftelsen ser oss selv som et av mange tannhjul i AS Norges evne til å hjelpe mennesker som trenger rehabilitering. Vi har påtatt oss to tunge og viktige oppgaver:

Den ene er å få offentlige og private aktører til å samarbeide tett og forpliktende til beste for den som trenger hjelp.

Den andre oppgaven er å gi helt konkret hjelp til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi er der i denne tunge fasen etter ulykken og etter den spesialiserte rehabiliteringen. Vi er der når hverdagen melder seg og veien tilbake til et mer normalt liv kjennes ufattelig krevende og ufattelig lang.

Vår modell er camp-basert: Vi samlet mennesker med likeartede utfordringer på en slags rehabiliteringens svar på idrettens toppidretts-senter. Her trener vi på alt det som kan bidra til at våre brukere øker sin mestringsevne og livskvalitet. Vi får sterke og rosende tilbakemeldinger fra de som deltar. Noen av dem beskriver campen som selve broen til et liv med mestring både i arbeid og på hjemmebane.

Likemann

Likemannsarbeid gjennom idrett og annen aktivitet bidrar til økt integrering i arbeid og sosialt liv, økt selvstendighet og et mer innholdsrikt liv. Gjennom arbeidet skal stiftelsen bidra til at den enkelte flytter grenser, og dermed oppnår mestring og økt livskvalitet i hverdagen

Vår største utfordring er at det er så mange som vil være med på camp. Flere hundre ønsker seg plass, men vi har kun budsjett til å gi 86 plass i 2019. Hvert nei vi må gi er i verste fall et nei til et bedre og mer velfungerende liv for de vi må avvise.  

Vårt budsjett er på under seks millioner kroner i et spleiselag mellom offentlige og private aktører. Den direkte bevilgning over statsbudsjettet er på 1 millioner kroner.

Bekymring

Vi vet at kampen om budsjettkronene i årene framover vil hardne til. To-tre generasjoner med en eventyrlig vekst år for år er over. Fra nå av må hver krone som brukes gi enda mer effekt.

Vi er overbevist om at Sunnaasstiftelsen campbaserte modell i det lange løp er en av de beste investeringer helse-Norge kan gjøre. Vi gir enkeltmennesket muligheten til å komme tilbake i jobb og fungere i sin familie. Noen millioner i investering gir mange, mange millioner i langsiktig avkasting i form av samfunnsdeltakelse, skatteinntekter og sysselsetting.

Helseminister Bent Høie har nok mange bekymringer i arbeidet med 2020-statsbudsjettet. Men vi håper og tror regjeringen ser at selv en beskjeden økning av vårt budsjett vil gi AS Norge store gevinster i framtiden. I form av deltakelse, likeverdighet, lykkefølelse og skatteinntekter.

Denne uken samles 50 mennesker med ryggmargskade på Olympiatoppen i Oslo. Vi skulle så gjerne vært flere.