Hvor henter folk hatet mot Arbeiderpartiet fra?

Den typer «debattklima i det offentlige rom» er grunnleggende farlig for demokratiet. Svart mange orker rett og slett ikke uttalelse seg, da en risikerer å bli hetset og trakassert på det groveste.

Jeg finner meg virkelig ikke i å bli beskylt for å støtte terrorisme – kun fordi jeg er usikker på hva som er rett virkemiddel i å bekjempe terror - ikke av deg og i hvert fall ikke av Norges justis-, beredskaps- og innvandringsminister.

Her stemte flertallet på Stortinget for at det skal være domstolsbehandling før en fratar noen et norsk statsborgerskap, i motsetning til et mindretall som stemte for at det ikke var nødvendig.

Hva som er fasiten i en så alvorlig sak – både for samfunnet som vil beskytte seg mot evt. terror, og den enkelte som blir fratatt statsborgerskap, er ikke for meg gitt. Som utgangspunkt ønsker jeg at Norge skal forbli en rettstat, med den beskyttelse det gir oss enkeltindivider mot urettmessig tiltak fra staten. Historien er full av eksempler på hvor galt det kan gå når en fraviker dette som et prinsipp. Tenk for eksempel på amerikanske statsborger med japansk herkomst som i USA ble internert under 2. verdenskrig – familier som ble splittet uten rettsvern – i mange år - – kun fordi de hadde nettopp japansk herkomst …

Jeg finner ingen ting som underbygger at det absolutt MÅ gå raskere å frata statsborgerskap i de sakene det er nødvendig, om det blir behandlet av en domstol. Arbeiderpartiet støttet da også H og FrP i at en kunne opprettholde hurtigdomstoler. En kan også se for seg at det er en spesialdomstol som avgjør det. Sikkert også flere mer eller mindre fornuftige tiltak en kan diskutere.

Det kan være at en forvaltningsavgjørelse - som enkelte land nå har innført - er veien å gå. En trenger sikkert i mange tilfeller mulighet for å agere raskt – men i de fleste tilfeller så har politiet allerede mulighet til å sikre oss – inntil saken kommer opp for en domstol - nettopp for å vurdere om dette er riktig avgjørelse. Og om politiet i dag ikke skulle har de riktige virkemidler når det er stor fare for terror, så må vår lovgivende forsamling kunne vurdere hensiktsmessige og nødvendige virkemidler.

Personlig er jeg ikke noe tilhenger av at folk bruker denne type retorikk om andre – selv ikke i satiriske sammenheng - men at justis-, beredskaps- og innvandringsminister, gjør det er etter min mening uakseptabelt. Hun skal i sin «stiling» i regjeringen representer oss alle. Ja, det var kun et innlegg på facebook, men det ble fremsatt av en person som burde visst bedre.

Det er flott at hun etter x – antall ganger til slutt klarte å si unnskyld – jeg håper hun også innså hvorfor denne typer retorikk er feil. Jeg ble også svært glad da jeg leste hennes siste innlegg om saken på facebook hvor hun tok avstand fra rasister grupperinger og folk som kommer med hetsende kommentarer/t.o.m. drapstrusler.

Imidlertid når en leste kommentarfeltet til hennes innlegg med flere, så kan en virkelig bli skremt av hva folk klarer å få vridd ut av seg. Burde moral og etikk bli obligatoriske for alle – også for de godt over 50?

Det gjelder selvfølgelig også hets mot Listhaug, feil blir ikke rett selv om det var feil. Det blir bare mer feil. Imidlertid er den massive og systematiske hetsingen mot AP i mange år, skremmende. Leser av og til kommentar til folk – også noen jeg kjenner – som skriver at andre er forrædere, landssvikere osv. 
Hvor henter folk det fra?

Vi må kunne ta viktige debatter – både om viktige verdispørsmål, om behov for sikkerhet i forhold til grunnleggende menneske, - og rettsikkerhet – uten at en skal slenge om seg med de forferdeligste forgiftende og potensielt livsfarlige kommentarer.

Den typer «debattklima i det offentlige rom» er grunnleggende farlig for demokratiet. Svart mange orker rett og slett ikke uttalelse seg, da en risikerer å bli hetset og trakassert på det groveste.

Mistillitsforslaget mot Listehaug, som er fremmet av Rødt, og støttet av Ap, Senterpartiet, SV og MDG må da være greit. De har ikke tillit til henne. Så får KrF avgjøre om de har det – og så får regjeringen avgjøre hvordan de stiller seg til det. Vanskeligere er det ikke – det er vår demokratiske parlamentariske som gjør seg gjeldene.

Uttalelser til SP leder Trygve Slagsvold Vedum var etter min mening ganske treffende: 
«– Jeg har ingen ønsker om å ydmyke statsministeren. Det er ikke poenget i det hele tatt. Poenget er at justisminister-posten er så utrolig viktig for landets beredskap.
– Statsministeren kan ikke ha en justisminister som hun må krangle med, selv på en vanlig dag, legger han til.»

Jeg for min del har ikke noe problem om hun blir sittende – men jeg forutsetter virkelig at hun ikke forsetter å legge ut denne typer urettferdige og fæle innlegg. Hun må ta på alvor det hatet som andre vanlige norske borger blir utsatt for under sin «fane».

Jeg har imidlertid litt problemet med å forstå at Erna vil ha slik «løs kanon» i sin regjering – selv om hun sannsynligvis en velgermagnet hos en del velgere i Frp og ytterst til høyre. Det om Erna og co..

Jeg er for ordens skyld ikke medlem av noe politisk parti, jeg kan være enig med både venstre, sentrum og høyresiden i enkelte saker. Det hender jeg ikke ser forskjellen på hva de ulike parteien mener. Og jeg kan være uenig med de alle.. Jeg mener imidlertid sterkt at vi alle mennesker er like mye verdt uavhengig av kjønn, rase, seksualitet og funksjonalitet. Jeg håper virkelig det er greit for deg.

I hvert fall – kaller du meg forræder, eller sier du at jeg støtter terrorisme – så aksepter jeg det ikke – selv om jeg i utgangspunktet er enig med stortingsflertallet - i denne saken. 

Sender du meg meldinger om at jeg burde dø pga. mine meninger, vil jeg selvfølgelig også politianmelde deg. En spade er en spade, trusler er trusler, og hets er hets … enkelt som en plett… Virkemidler til et felles mål kan vi selvfølgelig diskutere.