Hvilken sniking?

Vi må legge vekk «snik- ditt og datt» og se hvordan vi kan videreutvikle samfunnet vårt.

For det første: Det er ikke skjult for omverdenen at muslimer praktiserer sin religion i det daglige. Hvor er det den skjules? Muslimer er ikke like, og sånn er det ikke for kristne, hinduer og jøder heller. Det er heller ikke sånn at alle muslimer praktiserer islam i det daglige. Det er ingen tvang i å praktisere relgionen sin, ifølge læren om islam. Den ordinære praksisen om å be fem ganger om dagen, har blitt gjort til kjenne, og er tillatt i det åpne, demokratiske samfunnet. Det har aldri vært skjult. Enten du er kulturell muslim, ordinær muslim, eller ikke-muslim, så er de aller fleste klar over det.

For noen år tilbake overhørte jeg en samtale på Grønland i Oslo. Det var to unge menn som gikk bak meg og snakket høyt om islam. Den ene sier: «Hadde nordmenn vært muslimer, ville de vært verdens beste muslimer».

For en overraskende uttalelse! Hva er det nordmenn har gjort for å kunne bli verdens beste muslimer? Hvis man ser hvor bra velferdssamfunnet fungerer i det daglige, kan det tenkes at den unge mannen ville berømme det norske samfunnet. Det er jo det som mangler i stor grad i de fleste muslimske land. Her har mange muslimske land en stor jobb å gjøre i nærmeste framtid. Om man klarer å endre det og få til bedre samfunn og offentlig struktur vil dette utvilsomt også virke positivt med minske presset på de rike landene med de høye flyktningstrømmene som man har vært vitne til i nær fortid.

Så er det ytringsfriheten. Den står sterkt i Norge. Det tillates ytringer av det mer eller mindre usle slaget. Det er bra med ytringsfrihet, men burde den ikke eksistere innenfor visse rammer? Samfunnet vårt kan ikke akseptere det hvis den bikker over i trusler, hat og vold. Vi har sett flere eksempler de to siste ukene på at det aksepteres mye i ytringsfrihetens navn. Og vi ser også hva som ikke slipper unna. Herunder der en regjeringskollega som til slutt ble anmeldt til politiet for ytring som lå langt utenfor det som er tillatt. Denne ytringen faller inn under straffeloven § 185 – hatefulle ytringer/hat mot utsatte minoritetsgrupper.

Nå er det viktig at vi ser fremover og legge dette med «snik- ditt og datt» bort, og ser hvordan man skal videreutvikle velferdssamfunnet. Om man er muslim, ikke-muslim, jøde, humanetiker, ateist, eller noe annet. Vi skal leve videre sammen i dette samfunnet i overskuelig framtid.

Helt til slutt vil jeg nevne et eksempel i Oslo by, i et byens kanskje beste sykehjem der min far i dag har bodd snart i ett år. Her er det mange ikke-etniske nordmenn som gjør en god jobb daglig for de mange eldre som bor der. Selvsagt blir det servert halal-mat (ikke «snik-innført») til de som ønsker det og det serveres ikke-halal og svin for de som ønsker det. Og evt. alkohol (heller ikke «snik-innført») til de som ønsker det.

Vi må ikke finne på å ødelegge disse «små samfunnene» ut på viktige arbeidsplasser som er en viktig del av stor-samfunnet. Jeg tør ikke tenke tanken på at mange (utlendinger, herav en del muslimer) av de som jobber i dag i sykehjemmene skulle slutte i sine jobber pga. utidig utenomsnakk om ting som har lite for seg og er lite nyttig for samfunnet.