Hvem kjøper fly uten å vite prisen?

Det har fremkommet mange tall om hva kampflyet F-35 vil koste oss. Jeg mistenker at ingen av tallene er riktige. Men dette kan Forsvarsdepartementet oppklare meget lett, forklar oss rett og slett hva som ligger i deres regnestykker!

I en høring i Canada i 2011 opplyste 2 representanter fra Forsvarsdepartemenetet, Ingebrigtsen og Røksund, at de totale levekostnadene for kampflyprosjektet var på 40 mrd. U.S.$, et sitat fra referatet: "RAdm Arne Røksund: It is included in the initial logistics support. The life cycle costs will be, I think, about— this is not public yet, so I have to be careful—$40 billion U.S. over 30 years. So that's life cycle costs over 30 years, all included."

Som vi ser, så måtte Røksund være forsiktig, da han opplyste at dette ikke var offentlige opplysninger - ennå. Vel, nå er de det. Men det er fortsatt en del spørsmål som står ubesvarte. Så som dette: Var det 2011-kroneverdi beløpet 40 mrd. U.S:$ refererte seg til? Eller var det en fremtidig sum som beløpet refererer seg til, at det er opp-diskontert 30 år, med en rentefot FD selv har opplyst om, 2% per år.
For i referatet fra høringen kommer det nemlig ikke fram om beløpet 40 mrd.U.S.$ er i nå-verdi eller i fremtidig verdi. Og det er jo litt merkelig, - gjettekonkuranse på et så høyt plan!?

Et annet spørsmål er dette: Hvilken valutakurs brukte FD og Røksund da de vekslet om det norske beløpet til 40 mrd. U.S.$? Den reelle på det tidspunktet? - Eller kursen 6,45 fra FD's valutastreng?

I dagens Dagsavisen står det en artikkel om at det ble opplyst på pressekonferansen i forrige at kjøpet av hovedbolken av de 56 kampflyene er på litt mer enn 60 mrd. Kr. Men vi vet at beløpet 61 og 62 mrd. kr. også er nevnt. Som er 10 -12 mrd. kr. mindre enn det daværende forsvarsminister opplyste Stortinget om i høringen sist sommer, at de opererer med en kostnad på 72 mrd. kr. med usikkerhetsavsetning, P85. Samme artikkel (NTB-artikkel) finnes også her: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.8002357

I artikkelen fra i dag sto det også at levetidskostnaden var på 154 mrd. Kr. Men det sto ikke noe i artikkelen om dette var et beløp som inkluderte de tidligere nevnte 60 mrd. kr. eller ei. Det betyr at vi har to alternativer. Enten inneholdt denne summen på 154 mrd. kr. ikke selve flykjøpet. Og da blir den totale summen 214 mrd.kr. i nå-verdi. (154+60)

214 mrd. kr. i nå-verdi er ikke så langt unna 235 mrd. Kr. - Som er den summen man får hvis man veklser om 40 mrd.U.S.$ med kursen 5,88 til NOK. Men hva om kursen FD brukte var annen, og at de kanskje valgte canadiske dollar. Den tanken har vært fremmet av en debattant på “Nye meninger” som har skrevet over 260 kommentarer i bare en debatt om kampfly-prosjektet. På den tiden Ingebrigtsen og Røksund var i Canada, så var valutakursen for canadiske dollar ca. 5,5. Som er ganske nære summen 40 mrd. dollar Røksund opplyste om i høringen. (214 * ca. 5,5)

Eller så inkluderer summen 154 mrd. kr. kjøpesummen på 60 mrd. Kr. Som det forøvrig burde da summen 145 mrd kr, i 2008-beløp inneholdt også selve flykjøpet på 42 mrd. kr. 2008-kroner.

Men da får vi et "morsomt" scenario; Da har levetidskostnaden (eksl. selve flykjøpet) gått ned fra 2008, da den totale summen var på 145 mrd. kr. Og selve flykjøpet var på 42 mrd. Kr. Differansen er som kjent 103 mrd. kr.

Er artikkelen fra i dag korrekt m.h.t. tallene, så har levetidskostnaden gått ned til 94 mrd. Kr. - Hvaa??? Har levetidskostnaden gått ned? Og jeg som trodde at bare problemene rundt base-valget hadde generert ekstra kostnadsøkninger, i tilegg til den generelle prisstigningen… Her er det noe som ikke stemmer! For tar vi å diskonterer opp 103 mrd. kr. med rentefoten FD har valgt, så får vi summen 109,3 mrd. Kr. Men diskonterer vi opp 103 mrd. kr med reell inflasjonsrente (KPI) så må vi bruke renten 2,35 % p.a. og vi få summen 110.43 mrd. Kr.

Hvordan kan så noen ha kommet til summen 94 mrd. Kr? Skal jeg tippe i vilden sky, så tror jeg noen har ned-diskontert tallet 103 mrd. Kr (2008-verdi) og fått en nå-verdi på alt fra 96 mrd. kr. til 92 mrd. kr. avhengig av rentefoten de har valgt og om de har ned-diskontert med 3 eller 4 år. (fra 2008 - til 2011 eller 2012-tall). På pressekonferansen i forrige uke sa statssekretær Roger Ingebrigsten at de (Forsvardepartementet) kan regne. Vel, det gjenstår å se, for så lenge de holder skjult for oss premissene for sine tall, så må vi vanlige mennesker gjette oss til hvilke premisser de legger til grunn.

Det er ikke utenkelig at summen 154 mrd. kr er feil, basert på at levetidskostnaden eksklusiv selve flykjøpet mest sannsynelig IKKE er 94 mrd.kr. Tar vi utgangspunkt i tallet fra 2008 - 103 mrd. kr, som i nå-verdi er ca. 110 mrd. kr; Da får vi summeringen 110 +60, som er 170 mrd. kr. i nå-verdi!

Men, dette bør FD forklare selv! Dersom summen 154 mrd. kr. inkluderer selve flykjøpet (ca. 60 mrd. kr. i nå-verdi) så må de komme på banen og forklare hvorfor levetidkostnaden har gått ned, til 94 mrd. kr i nå-verdi! For jeg finner det meget usannsynlig at den summen har gått ned, jeg tipper det har sammenheng med manglende regneferdigheter i FD.

Basert på de få opplysningene som FD har delt med oss, så kan jeg hevde at det er like sannsynlig at summen på 40 mrd. U.S.$ er nå-verdi verdi som at det er fremtidig verdi etter 30 år's diskontering.

For vi har sitatet fra Røksund å forholde oss til; "The life cycle costs will be […] $40 billion U.S. over 30 years. So that's life cycle costs over 30 years, all included" - Spørsmålet er som sagt om dette var oppgitt i nå-verdi eller fremtidig verdi etter opp-diskontering med lengden 30 år.
Og hva er verst? At summen er nå-verdi…. Kanskje???

Ja, jeg vil nok si at det er nok verst for entusiastene for F-35 at summen er i nå-verdi, for da vil fremtidig verdi etter oppdiskontering på 30 år, med en rentefot som nå er lik inflasjonen (KPI), 2,35 %, gi oss få følgende tre scenarier:

1) Dersom 154 mrd. kr. inkluderer selve flykjøpet: 154*(1+0,0235)^29= 302 mrd. kr (fremtidig verdi).

Eller 2) Hvis summen er nærmere 170 mrd. Kr. Så får vi dette regnestykket: 170*(1+0,235)^29= 333,4 mrd. kr. (fremtidig verdi).

ELLER 3) Hvis summen 214mrd. kr. er riktig, da får vi at summen etter 30 år blir hele 420 mrd. kr. Er det et høyt tall? Ja, det er det! Og regn etter selv, regnestykket er som rett ovenfor: 214*(1+0,0235)^29= 419,72 mrd.kr. (fremtidig verdi).

Og jeg må bare si hva jeg synes, dette er noe helt andre og høyere tall enn det vi har blitt latt oss lede til å tro.

Men miséren stopper ikke her! For jeg har basert meg på en rente som er lik gjennomsnittet fra 1998 frem til nå. Og vi vet at inflasjonsmålet fra regjeringen til Norges Bank er på 2,5%. Og fra en annen debatt på "Nye meninger, vil jeg sitere fra "Forsvarets valg: Kvalitet eller kvantitet" dette: "En studie av innkjøpsmønsteret til den amerikanske marinen fra 2006 noterte at våpenkostnader de siste 50 årene har holdt seg langt over den vanlige inflasjonsindeksen."

Så om regnestykket blir gjentatt med en HØYERE rente enn den som er brukt av meg (2,35% p.a.) så blir sluttresultatetene betydelig høyere! Forsvardepartementet burde ha vært seg bevisst dette, og brukt som minimum, renten som som nå tilsvarer inflasjonen! For FD bruker nå renten 2 % p.a. og den er alt for lav! - Hvorfor dette valget, FD?

Og med Ingebrigsten’s ord friskt i minne: “Vi kan regne”, så er det å håpe at noen fra FD informerer oss om hva som er de riktige tallene, for slik det er nå, har vi forskjellige scenarier - som er like mye sannsynlige! Og de viser en sluttsum etter 30 år som er mye høyere enn vi publikum har blitt fortalt til nå. Hva med litt mer åpenhet? Spesielt med tanke på at kampflyet viser seg å slite med så mange problemer, at selv summen på 113 mrd. kr. per fly (som Japan må betale) er himmelhøyt for dyrt! Her må Norge enten prute kraftig eller forlange at kvalieten på flyet bedres betraktelig! - Aller helst bør begge deler skje; Pris ned og kvalitet opp.