Hvem har definisjonsmakten?

Arne Strand skriver i en kommentar i Dagsavisen 21. februar om hvilke saker som er viktigst for velgerne i det kommende kommunevalget, og som har vært viktige i en lang årrekke. Som 1. kandidat for Oslo Frp i kommunevalget, ser jeg ofte at noen kommentatorer definerer Oslo Frp på sin egen måte.

Ta f. eks helse og eldreomsorg, som valgundersøkelsene fra Institutt for samfunnsforskning, viser at er av de viktigste sakene helt tilbake til Stortingsvalget i 1997. Arne Strand nevner ikke at den saken har vært blant Oslo Frps viktigste saker i en årrekke, i hverdagen som i valgkampene. Så for oss, og innbyggernes livskvalitet, er det flott at disse viktige sakene scorer så høyt.

I debatten om valgfrihet i helsetjenestene, så har man ofte Aps partileder, Jonas Gahr Støre, og Rødts leder Bjørnar Moxnes som raljerer mot det såkalte profittjaget, men for oss lokalpolitikere som er ute og deltar i disse tjenestene, er opplevelsen en helt annen. Her er det fornøyde brukere, pårørende, ansatte og omsorgsfulle eiere. Vi vil også bli hørt.

Strand drar heller frem tema innvandring, hvor flere og flere nå kommer på banen for å diskutere sammen med Frp, jevnfør bosettningsdebatten, og det er bra. At vi har hatt feltet alene så lenge, kommer vel av ganske andre ting, enn at vi er de eneste som ser tematikken.

En annen interessant ting er at på sist måling, så beholdt Oslo Frp alle sine representanter, mens Ap gikk ned med ca. fem representanter, og ned 5,5 prosent. Støre sin virkelighetsoppfattelse av dette (uttalt i TV 2) var at vi sank som en sten. Ja. Vi har helt klart en målsetning om å bli større, men heller ikke den gangen MDG hadde kun en representant i bystyre, (i forrige periode) var det noen som snakket om krisetilstander.

Så jeg sier med stor entusiasme og positivitet at jeg håper at velgerne kan få gode fakta, og se at vi har mange viktige saker. I fremveksten av «alternative» medier til de tradisjonelle, kan man nok se at flere kanskje opplever et vakum mellom opplevd hverdag og fremstilling.