Hvem er faunarasist?

Denne betegnelsen blir jevnlig brukt av enkelte for å karakterisere dem som er motstandere av ulv i norske kulturlandskap eller egne nærområder. Selv møtte jeg første gang ordet "faunarasisme" i en artikkel av Viggo Ree for over 30 år siden. Han skrev til og med at det var han som hadde introdusert begrepet og ga en innføring i dets etymologi med henvisning til en kronikk av Adolph Denis Horn fra 1975 - "Herrearter og artsnazisme".

Artikkelforfatterens synspunkt den gang var at hetsen mot ulven har klare paralleller til ett av vår kulturs største problemer, nemlig rasehatet. Han minnet om at forfølgelse av mennesker pga rasefordommer er forbudt etter norsk lov, men at ulven dessverre blir behandlet etter helt andre rettsregler. 

Likevel var det lys i sikte. For ulvens rett til eksistens i norsk natur var fastslått i Viltloven. "Dessuten har regjeringen gjennom utfyllende bestemmelser vedtatt å sikre levedyktige bestander av ulv på norsk jord." (Der fikk vi den!).
Herr Ree avrundet så sin rettshistoriske utredning med følgende: "Etter diskusjon med en rekke biologer og jurister har det kommet fram at betegnelsen faunarasisme er mest dekkende  for den ulveforfølgelse som fortsatt er levende".

Navn blir dessverre ikke nevnt, men med juristenes inntog i dagens ulvedebatt kan en jo tenke sitt. Og den som følger litt med i aktuelle nettdebatter, vil snart finne ut at kampen for dyrs rettigheter på dette ideologiske grunnlaget også i dag lever videre, jfr. NOAH og Siri Martinsen.

For en legmann med min sosiale og politiske bakgrunn har slagordet "Gjør din plikt og krev din rett"  hatt stor betydning. Og faktorenes orden er ikke likegyldig. Jeg må nok innse at dette er en avleggs måte å forholde seg til sine omgivelser på dersom den tankegangen som gjør dyr til rettssubjekter, vinner fram. For hvor høytstående  og betydningsfull ulven enn måtte være i forhold til andre dyr (artsrasisme?), er det litt vanskelig å forstå at "plikt" er et begrep som den kan forholde seg til.

Hvem er faunarasist? Jeg tror ikke jeg skal si mer om det.