Hva nå, justisminister?

Ideene som gjerningsmannen i Bærum forfekter har ikke oppstått i et vakuum.

Terrorhandlinger som angrepet på moskeen i Bærum 10. august kommer ikke ut av et sosialt eller politisk vakuum. Det er naturlig at slike angrep vekker sterke følelser hos oss som medmennesker. For de aller fleste er dette ufattelige handlinger som vi gjerne vil finne årsakene bak og peke ut en ansvarlig. Men det er viktig at vi også tør stikke en finger i jorden og se etter sammenhengene. For om man tenker helt skeivt, så risikerer man også å lande deretter.

Når terrorister angriper norske innbyggere er det viktig å forstå at de angriper hele Norge og alle innbyggerne i riket. Hensikten med terror er å skape frykt hos mange ved hjelp av vold mot noen få. Denne frykten brukes til å oppnå politiske, religiøse eller ideologiske mål.

En trussel mot det frie samfunnet

Det polariserer samfunnet og kan raskt skape ytterliggående motpoler – men det kan også gi grobunn og mot til de som kjemper for et åpent, trygt og demokratisk fellesskap. Vi må ta på alvor at terrorisme er en alvorlig trussel mot vårt demokrati og det frie samfunnet. Hvis vi skal lykkes med å forebygge er det viktig at samfunnets reaksjoner er tuftet på demokratiske prinsipper, samtidig som vi verken er historieløse eller naive.

Det norske demokratiet er robust. Strukturer som sikrer spredning av makt, deltakelse, sikkerhet og rettsvern er godt forankrede. Men disse verdier blir også stadig utfordret og delegitimert både i Norge og på den europeiske kontinent. De som ønsker strengest mulig innvandringspolitikk begrunner det ofte med at de vil forsvare «norske verdier» og er bekymret for hva det norske demokratiet tåler.

Men iveren etter å være strengest mulig er også bekymringsverdig for det frie samfunnet. Med bakgrunn i en krisemaksimering av innvandringsproblematikk har vi sett en rekke forslag og tiltak som grenser til det ekstreme.

Ekstremt

Det er ekstremt at regjeringen i det hele tatt foreslo å gjøre det lettere å innføre unntakstilstand i fredstid. Det er ekstremt å foreslå at en rettsstat skal fravike menneskerettskonvensjonene for enkelte innvandrergrupper. Det er fullstendig uakseptabelt at Borgarting lagmannsrett så sent som i 2017 dømte staten for ulovlig fengsling og umenneskelig behandling av barn i strid med Grunnloven, EMK, FNs barnekonvensjon og brudd på torturbestemmelsen. Det er ekstremt skadelig når Norges statsminister åpner valgkampen ved å true med å ta fra sosialstønaden fra en av landets mest sårbare grupper.

Hvis justisministeren mener det han sier om at han er bekymret over islamofobi i Norge bør hans første handling være å slutte å finansiere Human Rights Service (HRS), som får millionstøtte fra staten. Her går skattepenger til blant å annet bygge under konspirasjonsteorier om at Norge blir invadert av muslimer og at vi er i ferd med å miste kontrollen over de store byene. HRS er kjent for blant annet hetskampanjer der de henger ut bilder av tilfeldige privatpersoner som har muslimsk bakgrunn på sine sider.

De mener at Polen er et fyrtårn som Norge og Europa må se til. Polen, der 60.000 mennesker demonstrerte på Warsawas gater med budskapet «hvitt Europa» og «rent blod» og hvor flere titalls kommuner har innført «homofil-frie soner». Dette er altså en inspirasjonskilde for personene bak statsstøttede HRS.

Hat på nett

Enda mer alvorlig er det at HRS fikk forslagsrett til å utnevne nemndsmedlemmer til Utlendingsnemnda (UNE). Dette er altså et organ som har i oppgave å behandle klager på asylvedtak og skal ivareta asylsøkeres rettsvern.

Ett av nemndsmedlemmene HRS har promotert heter Trond Ellingsen. Ellingsen er styreleder for document.no. En side som bidro til å radikalisere 22. juli-terroristen. Ellingsen omgås med den såkalte «Fjordman» som var et forbilde for Breivik, og som har ment at muslimer «må bli totalt og fysisk fjernet fra hele den vestlige verden». Ellingsen er selv kjent for å spre konspirasjonsteorier om at muslimer invaderer Europa. Han mener også at dialog ikke virker, og ser for seg mer «kontante virkemidler, og det blir ikke vakkert». Ellingsen har også frem til nylig vært leder av Asker Frp, men trakk seg etter å støttet andre partitopper i Frp som sammenlignet Greta Thunberg med nazister.

Ansvaret for terrorhandlingen i Bærum ligger hos gjerningsmannen alene. Men ideene han forfekter har ikke oppstått i et vakuum. Hvis man trenger bevis kan man ta en titt på nettsidene til HRS, eller kommentarfeltet til Erna Solbergs Facebook-profil.

Jeg må se for å tro

Derfor vil jeg så gjerne ta sittende justisminister Jøran Kallmyr på ordet når han så kontant tar avstand fra terrorhandlingene i Bærum. Jeg respekterer selvfølgelig at vi har ulike politiske ståsted, men jeg vil så gjerne tro at selv om vi er uenige i veien, så er vi enige om de overordnede målene.

Jeg vil så gjerne tro det. Men jeg ser ikke at regjeringen handler for å beskytte de norske verdiene om åpenhet, samhold, trygghet og demokrati. Jeg ser ikke handlingsplanene mot hatkriminalitet eller islamofobi. Jeg ser ikke hva justisministeren aktivt gjør for å unngå at regjeringen eller regjeringspartnere mistenkeliggjør muslimer eller andre minoriteter.

Jeg vil gjerne tro. Men jeg må se reell handling for å bli overbevist. Hva er planen, Jøran?