FLERBRUKSHALL: Endelig blir det flertall for flerbrukshall på Dælenenga. Idretten, ungene, lokalpolitikerne og nærmiljøet har ventet på dette i over 20 år. FOTO: IVAN TOSTRUP

Hva har Ap gjort på Grünerløkka?

Ved årets slutt markeres også at det er to år siden Ap gikk inn i byråd i Oslo og bydelsutvalget fikk en leder fra Ap. Så hva har vi gjort og hvordan skal det gå?

Arbeiderpartiet vant valget på løftet om å gjøre Oslo til en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. Dette er målet for bydel Grünerløkka også. En bydel for eldre, barn, familier og unge voksne.

Eldre. Da vi overtok roret var det mange saker i avisene og mange eldre som meldte om at hjemmehjelpen hadde dårlig tid og gikk etter stoppeklokka. Vi lovet derfor 500 flere årsverk i hjemmetjenesten for byen vår for at hjemmehjelpa skulle ha mer tid. Så langt har bydel Grünerløkka fått penger til å bygge ut hjemmetjenesten med 11 årsverk. Det er bra, det betyr flere hender i hjemmetjenesten og mer omsorg til bydelens eldre. Vår bydel har også nok sykehjemsplasser – både korttidsplasser og langtidsplasser. Det er vi stolte over. Samtidig setter vi oss nye mål. Vi mangler flere tilrettelagte boliger, omsorgsboliger og omsorg+. Det må vi jobbe videre med. Vi ønsker også at helsestasjonen for eldre videreføres som et permanent tilbud når prosjektperioden er over. Velferdsteknologi skaper trygghet og mestring av egne helseutfordringer. Bydelen har kommet et langt stykke på vei i å ha alarmer, GPS, medisindispensere, elektroniske låser mm. Det er bra, men mye gjenstår.

Jobbtiltak. Flere ungdommer mangler deltidsjobb og vil slite med å få nok jobberfaring til å få seg en fast jobb senere. Tidlig erfaring fra arbeidslivet hjelper mot ledighet. I 2017 ble det fra bydelens politikere bevilget ekstra til «sommerjobben», det har gjort det mulig å tilby deltidsarbeid til mange flere ungdommer. Arbeidet utføres i helgene for ikke å komme i konflikt med skolegang. Det har også vært noe arbeid på kveldstid. Rusken gjør en kjempejobb og vi er glade for at vi gjennom økte bevilgninger fra det Arbeiderpartilede byrådet kunne styrke Rusken i bydelen slik at flere ungdommer kunne ansettes. Vi ønsker å utvide tilbudet i 2018.

Et godt skolemiljø. Det var i en periode bekymringer knyttet til uønskede hendelser rundt Grünerløkka skole. Mange var opptatt av en negativ utvikling man så i miljøet rundt skolen på ettermiddagene. Derfor prioriterte bydelen mer penger til oppsøkende tjeneste og til å styrke samarbeidet med både naboer, foreldre, politi, Zalto og bydelens øvrige tjenester. Samarbeid mellom bydelen, skolen og foreldre (FAU) som har gått dagravner har ført til at det har roet seg noe. Det viser hva vi kan få til sammen, men også at områder i indre øst trenger ekstra innsats og ekstra tiltak. Derfor er vi også fornøyde med at byrådet fortsetter å styrke bydelens budsjetter. Før vi overtok ble det kuttet dramatisk i bydelens mulighet til å løse utfordringer lokalt. Det rødgrønne byrådet har snudd kutt-styret til pluss.

Dælenenga. Derfor er vi også veldig glade for at vi nå endelig får flertall for en flerbrukshall på Dælenenga og glade for at flertallet i bystyret samlet seg om byrådets innstilling. I Grünerløkka Arbeiderparti har vi jobbet med dette i over 20 år. Idretten, ungene, lokalpolitikerne og nærmiljøet har ventet. Derfor var det en stor seier når byrådet endelig bevilget penger til forprosjektet, reguleringen og det som måtte til for å komme videre i saken. Nå er saken som ventet sendt til Riksantikvaren for vurdering, men vi håper vi blir hørt og får medhold. Nye Dælenenga vil gi bydelen et ansiktsløft og mer liv og idrettsglede.

Oslo vokser. Noe av det viktigste for oss er å klare å holde tritt med denne veksten og at vi klarer å bygge nok barnehageplasser, skoler og boliger. Før vi overtok hadde Oslo blant landets lengste barnehagekøer. Mange foreldre løp med tunga ut av munnen mellom barnevakter, besteforeldre og jobb med barnet i hendene. Som et resultat av valget i 2015 og nytt rødgrønt flertall er køen endelig borte.

Byen for de mange. Boligprisene er fortsatt høye her i byen og mange strever med å få innpass på boligmarkedet. Oslo skal være byen for de mange, ikke bli byen for de få. Grünerløkka skal være bydelen for de mange, ikke bli bydelen for de som har fetest lommebok. Derfor må vi regulere og bygge flere boliger og derfor er det bra med nye boligprosjekter også i vår bydel. For å sikre at det er liv og at mange blir kjent med Grünerløkka slik vi verdsetter det vil vi også støtte flere studentboliger til bydelen – som for eksempel bygget foreslått i Brenneriveien.

Sykkelveier og beboerparkering. Du har sikkert sett den røde løperen i Markveien. Den er et at flere tiltak som bidrar til å gjøre Oslo til en enda bedre sykkelby og Grünerløkka til en enda bedre sykkelbydel. Grünerløkka Arbeiderparti har over lang tid ønsket å gi mer plass til folk og mindre plass til biler i Markveien. Her vil det skje mer etter hvert, men det er bra å være i gang. I 2016 ble det etablert 8,9 km med ny sykkeltilrettelegging og oppgradert 9,3 km med eksisterende sykkeltilrettelegging. Opptrappingen vil fortsette og byrådets mål er å bygge 60 km sykkelvei, sykkelfelt og bilfrie gater i løpet av bystyreperioden. I 2018 kommer også beboerparkering på plass i bydelen vår. Du kan søke fra mars/april og ordningen vil begynne å virke i april/mai neste år. Formålet med beboerparkering er å bedre mulighetene for byens beboere til å parkere på offentlige parkeringsplasser. Vi håper ordningen vil redusere arbeidsreiseparkering, og bidra til bedre miljø og luftkvalitet i bydelen vår.

Realisere flere valgløfter. Det neste året skal vi jobbe for å realisere flere av våre valgløfter. Noen eksempler: Vi ønsker å få på plass bedre belysning i blant annet Hasleparken, Birkelunden og Sofienbergparken. Vi vil skape flere gode møteplasser for bydelens befolkning, og vi skal blant annet jobbe for å opprette et eget ungdomssenter. Dessuten vil vi bidra til full barnehagedekning for alle.

Sammen får vi til så mye mer enn hver og en av oss kan hver for oss. God jul og takk for tilliten.