Hva er galt med islam?

Ingenting, vil jeg si.

Islam er en verdensreligion på linje med andre verdensreligioner. I debatt-tråder på nettet kan man fort tro at islam er en totalitær ideologi som truer Norge. Dette er et destruktivt bilde som ytterliggående høyrefolk har skapt.

Argumentasjonsrekken lyder ofte slik: «Islam er ikke en religion. Det er en politisk ideologi. Bare se på all elendigheten i muslimske land. Kan du nevne et demokratisk muslimsk land?» Det er berettiget å kritisere ting vi ikke liker, men vi må ikke gå i samme fellen som de som misbruker en religion til å oppnå og beholde makt. De som kritiserer islam for å være undertrykkende er ikke noe bedre enn de som misbruker islam til å undertrykke.

Dårlige, udemokratiske og undertrykkende praksiser har intet med religion å gjøre. Religionen blir gjerne brukt til å legitimere maktpersoner og det de gjør, uansett hvor grusomt det måtte være. For det er slik at man alltid vil finne det man vil i religiøse tekster, alt fra at man ikke kommer til himmelen om man ikke tilhører religionen (dermed er de vantro fortapt), til å definere kvinnens og mannens plass i et ekteskap, og til at ulik umoralsk atferd her på jorda må straffes.

Har disse islamhaterne glemt katolikker og protestanter i Nord-Irland? Er ikke det misbruk av kristendommen? Lord’s Resistance Army i Uganda? Ku Klux Klan i USA? Eller, vi trenger ikke å lenger bort geografisk eller tilbake i tid enn 22. juli 2011. Den norske terroristen kaller seg selv en kristen korsfarer. Det var ikke akkurat slik at den norske kirke offentlig måtte ta avstand fra terroristens ugjerninger, var det? Mens hver gang noen gærninger gjør noe galt i islams navn her i landet, forventer alle at islams fremste representanter offentlig tar avstand. Noen ganger gjelder denne forventningen også ugjerninger begått i utlandet.

Islamhatet i Norge, spesielt på nettet, er kunnskapsløst og sprer fordommer vi ikke er tjent med. De færreste muslimer kjenner seg igjen i fandenbildet som blir tegnet, på lik linje med at de færreste kristne kjenner seg igjen i den norske terroristens virkelighetsbilde og ugjerninger (med unntak av Kevin Forts i USA, så vidt jeg vet). Så la oss fortsette å kritisere undertrykkende praksiser, men ta avstand fra religionshat. Her i landet har vi fortsatt religionsfrihet, også slått fast i artikkel 18 i FNs menneskerettighetserklæring.